Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός πλάκας βάσης SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Σχεδιασμός πλάκας βάσης SkyCiv
 3. Παράδειγμα σχεδίασης πλάκας βάσης από χάλυβα Ευρωκώδικας

Παράδειγμα σχεδίασης πλάκας βάσης από χάλυβα Ευρωκώδικας

Παράδειγμα σχεδίασης πλάκας βάσης από χάλυβα Ευρωκώδικας

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μερικών υπολογισμών πλακών βάσης του Ευρωκώδικα που χρησιμοποιούνται συνήθως στο σχεδιασμό της βάσης. Συχνά όταν σχεδιάζετε πλάκες βάσης, θα εξετάσουμε μερικούς διαφορετικούς ελέγχους που σχετίζονται με τα διάφορα εξαρτήματα μιας πλάκας βάσης, και συγκεκριμένα:

 • Η βάση από σκυρόδεμα – γενικά ελέγχεται έναντι των δυνάμεων ρουλεμάν και συμπίεσης
 • Οι Συγκολλήσεις – οι συγκολλήσεις πρέπει να ελεγχθούν, να διασφαλίζουν ότι παρέχουν επαρκή συγκράτηση και δεν αποτυγχάνουν υπό πίεση
 • Μπουλόνια αγκύρωσης – μπορεί να αποτύχει για διάφορους λόγους, όπως φαίνεται παρακάτω στους υπολογισμούς του παραδείγματος σχεδιασμού μπουλονιών αγκύρωσης
 • Μέλος χάλυβα (Στήλη) επιταγές – συνήθως βασίζονται σε τοπικά πρότυπα σχεδιασμού χάλυβα

μέρη ενός σχεδίου πλάκας βάσης από χάλυβα για παράδειγμα υπολογισμού, παράδειγμα σχεδίασης πλάκας βάσης ευρωκώδικας

Επί του παρόντος, ο Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα Η ενότητα υλοποιεί τους παρακάτω ελέγχους παρακάτω. Η πληρωμένη έκδοση αυτού του λογισμικού, περιλαμβάνει λεπτομερείς υπολογισμούς βήμα προς βήμα, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να επανεξετάσουν πώς ακριβώς γίνονται αυτοί οι υπολογισμοί!

Δοκιμάστε αυτόν τον υπολογισμό χρησιμοποιώντας το SkyCiv Free Base Plate Calculator:

Χωρητικότητα σκυροδέματος

ο Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα ελέγχει τη σχεδίαση εδράνων σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 1993-1-8 6.2.5 και θα ικανοποιήσει:

\( ΦΑ_{jd} = άλφα _{Δύναμη λόγω σκυροδέματος} \φορές beta _{ι} \φορές k_{ι} \frac{φά_{ck}}{\γάμμα _{ντο}} \)
όπου:

 • \( \άλφα _{Δύναμη λόγω σκυροδέματος} \) – Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο Fcd
 • \( \βήτα _{ι} \) – Κοινός συντελεστής
 • \( κ_{ι} \) – Συντελεστής συγκέντρωσης
 • \( φά_{ck} \) – Χαρακτηριστική αντοχή σε θλίψη σκυροδέματος
 • \( \γάμμα _{ντο} \) – Παράγοντας ασφαλείας

 

Δοκιμάστε αυτόν τον υπολογισμό χρησιμοποιώντας το SkyCiv Free Base Plate Calculator:

 

Χωρητικότητα συγκόλλησης

ο Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα ελέγχει το σχέδιο συγκόλλησης σε σύμφωνα με το ΕΝ 1993-1-8 4.5.3.2 και θα ικανοποιήσει:

\( \ωμέγα_{β,Rd} = frac{φά_{εσύ}}{ \βήτα_{β} \φορές γάμα _{Μ2} } \)
και

\( \ωμέγα_{Τ,Rd} = 0.90 \[object Window]{φά_{εσύ}}{ \γάμμα _{Μ2} } \)
όπου:

 • \( \ωμέγα_{β,Rd} \) – Ισοδύναμη αντοχή στην καταπόνηση
 • \( \ωμέγα_{Τ,Rd} \) – Ισοδύναμη αντοχή στην καταπόνηση
 • \( φά_{εσύ} \) – Απόλυτη δύναμη
 • \( \βήτα _{β} \) – Κατάλληλος παράγοντας συσχέτισης
 • \( \γάμμα _{Μ2} \) – Παράγοντας ασφαλείας

Δοκιμάστε αυτόν τον υπολογισμό χρησιμοποιώντας το SkyCiv Free Base Plate Calculator:

 

Χωρητικότητα μπουλονιών αγκύρωσης

ο Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα ελέγξτε τη χωρητικότητα των αγκυρίων. Δείτε παρακάτω το μπουλόνι αγκύρωσης της πλάκας βάσης ανά Ευρωκώδικα:

Αντοχή μπουλονιού στην τάση

Ένα μπουλόνι που υπόκειται σε σχεδιαστική δύναμη τάνυσης Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ΕΝ 1992-4 – Κλ.7.2.1.3 και θα ικανοποιεί:

\( Ν_{Rk,μικρό} = c φορές A_{μικρό} \φορές f_{Ηνωμένο Βασίλειο} \)
και

\( Ν_{Rd,μικρό} = frac{ Ν_{Rk,μικρό} }{ \γάμμα _{Κυρία} } \)
όπου:

 • \( ντο \) = συντελεστής μείωσης για κομμένο νήμα
 • \( ΕΝΑ_{μικρό} \) – περιοχή εφελκυστικής τάσης
 • \( φά_{Ηνωμένο Βασίλειο} \) – Ελάχιστη αντοχή διαρροής του μπουλονιού
 • \( \γάμμα _{Κυρία} \) – Συντελεστής ασφαλείας για χάλυβα

Αντοχή μπουλονιού σε διάτμηση

Ένα μπουλόνι που υπόκειται σε μια σχεδιαστική δύναμη διάτμησης Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το EN1992-4 – Κλ.7.2.2.3.1 και θα ικανοποιεί:

\( V_{Rk,μικρό} = k_{7} \φορές V_{Rk,μικρό}^{ο} \)
και

\( V_{Rd,μικρό} = frac{ V_{Rk,μικρό} }{ \γάμμα _{Κυρία} } \)
όπου:

 • \( κ_{6} \) – Συντελεστής αντίστασης αγκύρωσης σε διάτμηση
 • \( κ_{7} \) – Συντελεστής ολκιμότητας από χάλυβα αγκύρωσης
 • \( ΕΝΑ_{μικρό} \) – περιοχή εφελκυστικής τάσης
 • \( φά_{Ηνωμένο Βασίλειο} \) – Ελάχιστη αντοχή διαρροής του μπουλονιού
 • \( V_{Rk,μικρό}^{ο} \) – η χαρακτηριστική διατμητική αντοχή \( κ_{6} \φορές A_{μικρό} \φορές f_{Ηνωμένο Βασίλειο} \)
 • \( \γάμμα _{Κυρία} \) – Συντελεστής ασφαλείας για χάλυβα

Άγκυρα Breakout

Ένα μπουλόνι που υπόκειται σε διάρρηξη σχεδίασης Σχέδιο πλάκας βάσης από χάλυβα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το AS5216:2018 και θα ικανοποιήσει:

\( Ν_{Rk,ντο} = N_{Rk,ντο}^{ο} \[object Window]{ΕΝΑ_{ντο,Ν}}{ΕΝΑ_{ντο,Ν}^{ο}} \φορές phi _{μικρό,Ν} \φορές phi _{σχετικά με,Ν} \φορές phi _{εκ,Ν} \φορές phi _{Μ,Ν} \)
και

\( Ν_{Rd,ντο} = frac{ Ν_{Rk,ντο} }{ \γάμμα _{Mc} } \)
όπου:

 • \( Ν_{Rk,ντο}^{ο} \) – Χαρακτηριστική αντοχή ενός συνδετήρα, μακριά από τις επιδράσεις των παρακείμενων συνδετήρων ή άκρων του μέλους σκυροδέματος.
 • \( ΕΝΑ_{ντο,Ν} \) – Περιοχή κώνου από σκυρόδεμα για ομάδα αγκυρίων.
 • \( ΕΝΑ_{ντο,Ν}^{ο} \) – Περιοχή κώνου διάσπασης σκυροδέματος για μονή άγκυρα που δεν επηρεάζεται από τις άκρες.
 • \( \phi _{μικρό,Ν} \) – Παράμετρος που σχετίζεται με την κατανομή των τάσεων στο σκυρόδεμα λόγω της εγγύτητας του συνδετήρα σε ένα άκρο του μέλους σκυροδέματος.
 • \( \phi _{σχετικά με,Ν} \) – Παράμετρος που υπολογίζει το ξεφλούδισμα του κελύφους.
 • \( \phi _{εκ,Ν} \) – Συντελεστής τροποποίησης για ομάδες αγκύρωσης που φορτώνονται έκκεντρα σε τάση.
 • \( \phi _{Μ,Ν} \) – Παράμετρος που υπολογίζει την επίδραση μιας δύναμης συμπίεσης μεταξύ του εξαρτήματος και του σκυροδέματος.
 • \( \γάμμα _{Mc} \) – Συντελεστής ασφάλειας για σκυρόδεμα.

Εξόρυξη σκυροδέματος

Ένα μπουλόνι που υπόκειται στη σχεδιαστική δύναμη τάνυσης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το EN1992-4 – Κλ. 7.2.2.4 και θα ικανοποιήσει:

\( V_{Rk,cp} = k_{μικρό} \φορές N_{Rk,ντο} \)

και

\( V_{Rd,cp} = frac{ V_{Rk,cp} }{ \γάμμα _{Mc} } \)

όπου:

 • \( κ_{μικρό} \) – Παράμετρος που δημοσιεύτηκε στην Έκθεση Αξιολόγησης
 • \( Ν_{Rk,ντο} \) – Χαρακτηριστική αντοχή κώνου σκυροδέματος για έναν μόνο συνδετήρα ή συνδετήρα σε ομάδα
 • \( \γάμμα _{Mc} \) – Συντελεστής ασφάλειας για σκυρόδεμα.

Βίδες αγκύρωσης Έλεγχοι αναλογίας χρησιμότητας

Αναλογία χρησιμότητας για χάλυβα

Αλληλεπίδραση των δυνάμεων εφελκυσμού και διάτμησης του χάλυβα σε σχέση με το ΕΝ 1992-4 – Τραπέζι 7.3

\( \αριστερά( \frac{ Ν_{Εκδ} }{ Ν_{Rd,μικρό} } \σωστά)^{2} + \αριστερά( \frac{ V_{Εκδ} }{ V_{Rd,μικρό} } \σωστά)^{2} \leq 1.0 \)

Λόγος χρησιμότητας για σκυρόδεμα

Αλληλεπίδραση δυνάμεων εφελκυσμού και διάτμησης στο σκυρόδεμα με αναφορά ΕΝ 1992-4 – Τραπέζι 7.3

\( \αριστερά( \frac{ Ν_{Εκδ} }{ Ν_{Rd,μικρό} } \σωστά)^{1.5} + \αριστερά( \frac{ V_{Εκδ} }{ V_{Rd,μικρό} } \σωστά)^{1.5} \leq 1.0 \)

 

Δοκιμάστε αυτόν τον υπολογισμό χρησιμοποιώντας το SkyCiv Free Base Plate Calculator:

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή