Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχέδιο μέλους SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχέδιο μέλους SkyCiv
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. ΟΠΩΣ ΚΑΙ 4100 Επαλήθευση κώδικα

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 4100 Επαλήθευση κώδικα

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 4100-1998 Επαλήθευση Κώδικα Σχεδιασμού

AISC 360-10 εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv. All examples are taken from the Steel Structures Design Manual To AS 4100 (authors Brian Kirke, Iyad Hassan Al-Jamel). Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.

Παράδειγμα 6.4.3: Sizing an Intermediate Column in a Multistory Building (members subject to axial compression)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
Nominal section capacity ΦΝ μικρό, ΚΝ 4410.00 4410.00
Nominal member capacity ΦΝ ντο, ΚΝ 3706.61 3704.84

 

Παράδειγμα 7.3.6: Checking a Simply Supported Beam with Overhang (members subject to bending)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
Nominal section moment capacity ΦΜ sz, kN-m: Τμήμα (A-B) & Τμήμα (D-E) 309.96 309.96
Nominal member moment capacity ΦΜ σι, kN-m: Τμήμα (A-B) & Τμήμα (D-E) 248.46 246.90
Nominal section moment capacity ΦΜ sz, kN-m: Τμήμα (A-B) & Τμήμα (B-D) 309.96 309.96
Nominal member moment capacity ΦΜ σι, kN-m: Τμήμα (A-B) & Τμήμα (B-D) 265.96 263.42

 

Παράδειγμα 7.3.11: Steel Beam Complete Design Check (members subject to bending)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
Nominal section moment capacity ΦΜ sz, kN-m 242.2 241.65
Nominal shear capacity of the web ΦΒ vy, ΚΝ 449.0 447.95

 

Παράδειγμα 8.3.2: Biaxial Bending Member Capacity

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
Nominal section moment capacity ΦΜ sx, kN-m 639.90 639.90
Nominal section moment capacity ΦΜ του, kN-m 92.34 92.49
Nominal member moment capacity ΦΜ bx, kN-m 244.50 241.81
Nominal shear capacity of the web ΦΒ vy, ΚΝ 939.40 939.62
Διαξονική ικανότητα κάμψης μέλους 0.98 0.98
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή