Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

 1. Σπίτι
 2. SkyCiv Structural 3D
 3. Πρίπλασμα
 4. Φύλλα δεδομένων

Φύλλα δεδομένων

Datasheets are a tabulated way to view and enter data in a quick and easy manner. They provide an alternative way to enter information from the forms.

φύλλο δεδομένων 1
Datasheets can be found in most menus of SkyCiv Structural 3D. Each row represents a new entry, and each column represents a different field.

The datasheet has a range of benefits to the user; enabling them to view and edit a number of components with speed and ease. There are two ways to open the datasheet for a particular component:

 1. On the navigation bar, παω σε Επεξεργασία > Καταχώριση φύλλου δεδομένων and pick the spreadsheet you want to access
  φύλλο δεδομένων 3
 2. By clicking the Datasheet icon in the top right corner of the entry form as shown:

The datasheet acts much like an Excel Spreadsheet. Once the datasheet is open, you can make the most of the following functionality:

 • Copy/Paste values from excel or other spreadsheet programs
 • Drag cells to copy (Select the cell, then drag the bottom right corner in the direction you wish to copy)
 • Multiple Select and Delete
 • Sort by column to view particular data

Εκτός από τα παραπάνω, the following notes about the datasheet should be understood:

 • Changes will not be submitted until the user hits ‘Apply
 • A blank or incomplete row will be ignored by the program
 • Right-clicking a cell will allow you to remove rows and undo/redo
 • Add multiple rows using the function in the bottom right corner
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή