Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Γεννήτρια φορτίου SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Γεννήτρια φορτίου SkyCiv
 3. Σεισμικά Φορτία
 4. NBCC 2020 Υπολογισμοί Σεισμικού Φορτίου

NBCC 2020 Υπολογισμοί Σεισμικού Φορτίου

ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους – NBCC 2020 Υπολογισμοί Σεισμικού Φορτίου

Seismic load calculation based on National Building Code of Canada (NBCC 2020) 2020 is now available in the SkyCiv Load Generator v2. Users can automatically get the seismic parameters for a specific location based on Canada’s 6th Generation seismic hazard model is the basis for the seismic design provisions in the 2020 Εθνικός Κώδικας του Καναδά (Kolaj, Halchuk, and Adams, 2023). The interpolated seismic site values are generated up to 2 significant figures.

The SkyCiv Load Generator generates seismic forces using the Equivalent Static Force method and the Design Response Spectrum which comes handy when applied to your S3D model. Οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα από τον διακομιστή μας:

 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(0.2,Χ) \)
 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(0.5,Χ) \)
 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(1.0,Χ) \)
 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(2.0,Χ) \)
 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(5.0,Χ) \)
 • \( ΜΙΚΡΟ_{ένα}(10.0,Χ) \)
 • \( PGA \)
 • \( PGV \)

Οι δωρεάν χρήστες θα μπορούν να λάβουν αυτά τα δεδομένα, αλλά θα μπορούν να υπολογίσουν μόνο τα σεισμικά φορτία για το πολύ 3 λύνει την ημέρα. Με Επαγγελματικός λογαριασμός ή αγοράζοντας το αυτόνομη μονάδα γεννήτριας φορτίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του αυτός ο υπολογισμός όσο θέλετε. Μπορείτε να αγοράσετε την αυτόνομη μονάδα μέσω αυτού Σύνδεσμος.

Δεδομένα ιστότοπου

Μαζί με την ταχύτητα του ανέμου και τα δεδομένα φορτίου χιονιού εδάφους, users can get the seismic parameters for the location obtained from our server by defining the “Κατηγορία τοποθεσίας” και Probabiliy of Exceedanceparameters first and then putting an address in Canada:

NBCC 2020 Site Data Input

Φιγούρα 1. NBCC 2020 Site Seismic data.

NBCC 2020 Seismic Site Data

 

Φιγούρα 2. Site seismic parameters from SkyCiv server based on Geological Survey of Canada, Open File 8950, 2023 (Kolaj, Halchuk, and Adams, 2023).

Σημείωση: Users can modify the site seismic parameters to obtain the most appropriate seismic load for the structure.

Δεδομένα δομής

To calculate the seismic load for the Buildings, we need to define the structure data. Επί του παρόντος, the NBCC 2020 seismic load calculation can only be generated for Buildings.

Δεδομένα δομής γεννήτριας φορτίου SkyCiv

Φιγούρα 3. Structure parameters for Buildingsusing NBCC 2020 seismic load calculation.

Seismic Load Parameters

After we define the Structure Data, we need to click the Seismic Load checkbox and click the button beside it to define the seismic load parameters that we will need:

SkyCiv Load Generator Seismic Load

Φιγούρα 4. SkyCiv Load Generator Seismic Load Checkbox

Upon clicking the Seismic Load button, the seismic parameters needed to be defined are the following:

 • Σύστημα δομής – used for determining the values \({Τ}_{ένα} \), \({Μ}_{β} \), και \( Ι \) με βάση τον Πίνακα 4.1.8.11 of NBCC 2020.
 • Fundamental Lateral Period of Vibration of the building \( T_{ένα} \) – based on Article 4.1.8.1(7) of NBCC 2020.
 • Ductility-related Force Modification Factor \( R_{ρε} \) – με βάση τον Πίνακα 4.1.8.9 of NBCC 2020. - Αυτή η επιλογή επηρεάζει το αποτέλεσμα και τον τύπο που θα χρησιμοποιηθούν στο 4.0.
 • Overstrength-related Force Modification Factor \( R_{ο} \) – με βάση τον Πίνακα 4.1.8.9 of NBCC 2020. - Αυτή η επιλογή επηρεάζει το αποτέλεσμα και τον τύπο που θα χρησιμοποιηθούν στο 1.0.
 • Βάρη δαπέδου – χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη κατανομή της διάτμησης βάσης και για τις δυνάμεις του διαφράγματος. Απαιτούνται δεδομένα ανά επίπεδο: Επίπεδο (για χαρακτηρισμό), Ανύψωση, και Βάρος

NBCC 2020 Seismic Load Parameters

Φιγούρα 5. NBCC 2020 Seismic Load Parameters

Η κατά προσέγγιση θεμελιώδης περίοδος της δομής υπολογίζεται αυτόματα ως οδηγός για τους χρήστες όταν το “Σύστημα δομής” το αναπτυσσόμενο μενού αλλάζει. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επεξεργαστούν αυτήν την τιμή, η οποία επηρεάζει την αντίστοιχη υπολογισμένη διάτμηση βάσης για την κατασκευή.

Αποτελέσματα

Once all parameters are defined, the results can be generated by clicking the Δημιουργία φορτίων button at the menu bar. The results will show the summary of your seismic input parameters and the seismic forces from Equivalent Static Force method. For PREMIUM users, the can access the Design Spectral Acceleration data.

NBCC 2020 Seismic Load resultss

Φιγούρα 6. NBCC 2020 Seismic Load results.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνοπτική αναφορά κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναφορά δίπλα στο κουμπί Δημιουργία φορτίων:

SkyCiv Load Generator Summary report

Φιγούρα 7. SkyCiv Load Generator summary report for NBCC 2020 Seismic Load calculations.

Λεπτομερής υπολογισμός

Οι λεπτομερείς υπολογισμοί σεισμικού φορτίου είναι προσβάσιμοι μόνο από Επαγγελματίες χρήστες λογαριασμών και εκείνοι που αγόρασαν το αυτόνομη μονάδα γεννήτριας φορτίου. Όλες οι παράμετροι και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό εμφανίζονται στην αναφορά για να καταστούν διαφανείς για τον χρήστη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός λεπτομερούς δείγματος υπολογισμού μέσω αυτού Σύνδεσμος.

NBCC 2020 detailed seismic load report

Φιγούρα 6. Λεπτομερής υπολογισμός σεισμικού φορτίου που δημιουργήθηκε από τη SkyCiv Load Generator.

βιβλιογραφικές αναφορές:

 • Canadian Commission on Building and Fire Codes. (2022). Earthquake Load and Effects. Σε Εθνικός Κώδικας του Καναδά 2020 (15th ed., Τομ. 1, σελ. 4-52-4–68). Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά. https://doi.org/10.4224/w324-hv93

 • Kolaj, M., Halchuk, ΜΙΚΡΟ., and Adams, J., 2023. Sixth-generation seismic hazard model of Canada: grid values of mean hazard to be used with the 2020 Εθνικός Κώδικας του Καναδά; Geological Survey of Canada, Open File 8950 (παρακολουθώ. 1.0), 1 .zip file. https://doi.org/10.4095/331497

 • = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή