Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχέδιο μέλους SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχέδιο μέλους SkyCiv
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. Ευρωκώδικας 3 Επαλήθευση κώδικα

Ευρωκώδικας 3 Επαλήθευση κώδικα

Ευρωκώδικας 3 (EN1993-1-1:2005) Επαλήθευση Κώδικα Σχεδιασμού

Ευρωκώδικας 3 Εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv. EN1993-1-1’ EN1993-1-1 1993-1-1 EN1993-1-1 3: EN1993-1-1 (EN1993-1-1). Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.

Παράδειγμα 6.2: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1 (συμπίεση) Νντο,Rd, ΚΝ 3305 3305.05

Παράδειγμα 6.5: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1ντο,Rd, kN-m 386.8 386.83
EN1993-1-1παρακαλώ,Rd, ΚΝ 689.2 689.25

Παράδειγμα 6.7: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1 (EN1993-1-1) Νντο,Rd, ΚΝ 2026.8 2026.75
EN1993-1-1 (συμπίεση) Νσι,Rd, ΚΝ 1836.5 1836.43

Παράδειγμα 6.8: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1ντο,Rd, kN-m 1704 1704.45
EN1993-1-1παρακαλώ,Rd, ΚΝ 1959 1958.93
EN1993-1-1 (κάμψη) Μσι,Rd, EN1993-1-1 1469 1470.65

Παράδειγμα 6.9: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1 (EN1993-1-1) Νντο,Rd, ΚΝ 2946.5 2946.5
EN1993-1-1ντο,Rd, kN-m 174.3 174.31
EN1993-1-1παρακαλώ,Rd, ΚΝ 1134 1134.11
EN1993-1-1 (συμπίεση) Νσι,Rd, ΚΝ 1209 1209.77
EN1993-1-1 (κάμψη) Μσι,Rd, EN1993-1-1 169.5 169.54

Παράδειγμα 6.10: EN1993-1-1

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο SkyCiv
EN1993-1-1 (EN1993-1-1) Νντο,Rd, ΚΝ 8415 8415
EN1993-1-1ντο,Rd, kN-m 1168 1167.92
EN1993-1-1 (συμπίεση) Νσι,Rd, ΚΝ 6640 6639.74
EN1993-1-1 (κάμψη) Μσι,Rd, EN1993-1-1 1152 1142.39
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή