Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Structural 3D
  3. Μέλη
  4. Fixities τέλους μέλους (Συνδεσιμότητα)

Fixities τέλους μέλους (Συνδεσιμότητα)

What Member Fixities mean and how they are identified in Structural 3D

Member End Fixities control how members are connected to each other or to the end nodes and include conditions such as a fixed, καρφιτσωμένο, ή σύνδεση ελατηρίου.

Αυτή η ρύθμιση μέλους ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το άκρο του μέλους συνδέεται με τον τερματικό του κόμβο, και επομένως πώς συνδέονται τα μέλη μεταξύ τους. Ένας κωδικός σταθερότητας είναι α 6 κωδικός χαρακτήρα που καθορίζει το 6 degrees of freedom for translation and rotation.

Member-end fixity codes accept ‘F’ (Σταθερός) and ‘R’ (Κυκλοφόρησε) αξίες. This code refers to the member end’s connection to its end node for each of the 6 degrees of freedom in the following order:

  • Local x-axis Translation
  • Local y-axis Translation
  • Local z-axis Translation
  • Local x-axis Rotation
  • Local y-axis Rotation
  • Local z-axis Rotation

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Member-end fixities are with respect to the member’s local axis system rather than the global axis system.

Για παράδειγμα, a fully fixed connection between two members (δηλ. any forces or moments are transferred from one member to the next) will be denoted as ‘FFFFFFwhereas a hinge connection, which cannot transfer moments in the y or z direction, would be coded as ‘FFFFRR’. The ‘Frameand ‘Trussbuttons are preset end fixity conditions commonly used in the analysis:

Πλαίσιο members have a fully fixed, rigid connection specified by a fixity code of ‘FFFFFF’.

Δένω members have a hinged connection denoted by a code of ‘FFFFRR’.

To specify custom values, ensure that the Εθιμο button is selected. This enables the end fixity fields to be edited.

How to tell Member End Fixity while looking in the model space

When modeling with members, it is convenient to know the membersend fixity without having to click on each member individually. Από προεπιλογή, when members are modeled they have fully fixed, ή Πλαίσιο, end fixities (FFFFFF). The member looks like a single line between nodes:

διορθώσεις 1

When any of the degrees of freedom are released, the member will have a small dot near the end of the member (as shown below circled in red). Για παράδειγμα, for members with pinned, ή Δένω, end fixities (FFFRRR), the member would look like this:

διορθώσεις 2

Further Explanation

For more information on member fixities, SkyCiv has a technical article (including a video) στο blog μας, εστιάζοντας how to model member fixities:Παράδειγμα: How to model pin connections or hinges

Σε αυτό το παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε μια απλή σύνδεση pin, όπως μια άρθρωση. Ξεκινήστε δημιουργώντας 3 κόμβους και ένωση τους με 2 μέλη. Σε αυτό το παράδειγμα κόμβου, 2 θα είναι η άρθρωση.

Επιλέξτε μέλος 1 για να εμφανιστεί το μενού για τις ρυθμίσεις του. Κάντε κλικ στο “Εθιμο” option to allow you to edit the fixity values. We want the hinge to be at node 2, που για μέλος 1 είναι το “Κόμβος Β” τέλος του μέλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επεξεργαστούμε το “Κόμβος B Fixity”. Δεδομένου ότι θέλουμε ο μεντεσέ να μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον τοπικό άξονα z, ορίζουμε την περιστροφική σταθερότητα z (the 6th character code) από F έως R.

Επιλέξτε μέλος 2 για να εμφανιστεί το μενού του. Κάντε κλικ στο “Εθιμο” κουμπί. Note that node 2 είναι το “Κόμβος Α” end of this member. This means we need to change the “Κόμβος A Fixity”. As before, change its local-z rotational fixity value from F to R.

The hinge that rotates about its local z-axis is now complete. Notice that a dot appears at the end of the member that has a rotation release.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, SkyCiv has a further explanation on how to model a hinge, using Structural Analysis Software.

βίντεο: Explaining degrees of freedom and fixity codes

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή