Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv
  3. v1 Τεκμηρίωση
  4. Έλεγχοι σχεδιασμού

Έλεγχοι σχεδιασμού

Design Checks are the limit state calculations for your connection assembly. Passing these design checks is critical to the performance of the overall structure given the important role of connections between members.

The design checks that are relevant to your connection assembly will be dependent on the design code that you are adhering to. Για παράδειγμα, για AISC 360, limit states are set out by the AISC. Examples of common limit states include bolt shear, bearing at bolt holes, and flexure of connection materials.

After editing your connection assembly to the desired specification, you can perform a design check by clicking the ‘Check Design’ κουμπί.

design checks for the AISC limit states for a collared plate

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή