Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός SkyCiv RC

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός SkyCiv RC
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. ΟΠΩΣ ΚΑΙ 3600 Επαλήθευση

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 3600 Επαλήθευση

 

Επαλήθευση AS 3600 Ενότητες σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος (Δοκός και Στήλες)

Αναφορά AS-3600

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδίασης ενότητας για το AS-3600 ενότητα σχεδιασμού από το SkyCiv Ενισχυμένο λογισμικό σχεδιασμού σκυροδέματος. Όλα τα παραδείγματα λαμβάνονται από τα ακόλουθα Εγχειρίδια Σχεδιασμού Οπλισμένου Σκυροδέματος:

Βιβλίο 1. Yew-Chaye Loo, Sanaul Huq Chowdhury. Οπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα: Ανάλυση και Σχεδιασμός με Έμφαση στην Εφαρμογή του AS3600-2009 (Πρώτη έκδοση), 2010.

3.3.6 Ενδεικτικό παράδειγμα για την απόλυτη αντοχή μιας μεμονωμένης ενισχυμένης ορθογώνιας διατομής (Εγώ)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Αντοχή ροπής σχεδιασμού φMρε, kN-m 278.82 278.82
Θέα

 

3.5.3 Παράδειγμα 1: Διπλά ενισχυμένα ορθογώνια τμήματα

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Αντοχή ροπής σχεδιασμού φMd, kN-m 604.02 607.13

 

3.7.7 Παράδειγμα 1: Ανάλυση μεμονωμένων ενισχυμένων τομών Τ

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Αντοχή ροπής σχεδιασμού φMd, kN-m 1496.60 1496.95
Θέα

 

5.3.5 Παράδειγμα σχεδίασης: Σχέδιο απόλυτης αντοχής για διάτμηση

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Διατμητική αντοχή σχεδίασης Vu, ΚΝ 547.70 315.80*

* Το V* χρησιμοποιεί Asv,min για να υπολογιστεί για Vus για πιο συντηρητικά αποτελέσματα σχεδιασμού διάτμησης.

 

9.3.3 Ενδεικτικό παράδειγμα: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης

Θήκη σχεδιασμού Έκθεση SkyCiv
Πόρνες Nu-Mu Θέα
Καμπύλη P-M

Μάθετε περισσότερα για αυτό το λογισμικό σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος SkyCiv επισκεπτόμενοι τη συγκεκριμένη σελίδα κωδικού σχεδίασης για ΟΠΩΣ ΚΑΙ 3600-2009
 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή