Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός SkyCiv RC

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός SkyCiv RC
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. ACI 318 Επαλήθευση

ACI 318 Επαλήθευση

Verification of ACI 318-14 Ενότητες σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος (Δοκός και Στήλες)

/documentation/rc-design/code-verification/ACI-318/ACI 318 Εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδίασης ενότητας για το ACI 318 14 ενότητα σχεδιασμού από το SkyCiv Ενισχυμένο λογισμικό σχεδιασμού σκυροδέματος. Όλα τα παραδείγματα λαμβάνονται από τα ακόλουθα Εγχειρίδια Σχεδιασμού Οπλισμένου Σκυροδέματος:

Βιβλίο 1. Abi O. Aghayere, George F. Limbrunner. Ενισχυμένο σκυρόδεμα (Eighth Edition), 2014.

Βιβλίο 2. Kenneth M. Leet, Dionisio Bernal. Ενισχυμένο σκυρόδεμα (Third Edition), 1997

Βιβλίο 3. James K. Wight, James G. MacGregor. Οπλισμένο σκυρόδεμα. Mechanics and Design (Fifth Edition), 2009.

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 2.3: Rectangular beam analysis for moment (tension reinforcement only)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Design moment strength φMn, kip-ft 215 215.81
Θέα

 

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 3.6: Doubly reinforces beam analysis for moment

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Design moment strength φMn, kip-ft 423 422.59
Θέα

 

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 3.1: T-Beam analysis for moment

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Design moment strength φMn, kip-ft 147 146.82
Θέα

 

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 4.1: Shear analysis without stirrups

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Διατμητική αντοχή σχεδίασης Vu, Ib 8750 8751.6
Θέα

 

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 4.2: Shear analysis with stirrups

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Διατμητική αντοχή σχεδίασης Vu, δέρμα μόσχου ακατέργαστου 83.6 86.17
Θέα

 

Βιβλίο 1. Παράδειγμα 7.2: Immediate and long-term deflection analysis

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Immediate deflection Δ LL / long-term deflection Δ LL + ΔLT, σε 0.35 / 1.63 0.35 / 1.63
Θέα

 

Βιβλίο 3. Παράδειγμα 11.1: Columns subjected to axial load at large eccentricity

Θήκη σχεδιασμού Έκθεση SkyCiv
Pn-Mn / φPn-φMn curve
Θέα

 

Βιβλίο 2. Παράδειγμα 7.20: Column slenderness analysis

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Modified moment Mcz / Mcy, kip-ft 60.6 / 46.8 60.48 / 46.69
Θέα

 

Μάθετε περισσότερα για αυτό το λογισμικό σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος SkyCiv επισκεπτόμενοι τη συγκεκριμένη σελίδα κωδικού σχεδίασης για ACI 318 14
 

 

 

 

 

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή