Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Μοντέλα επαλήθευσης S3D
  4. Μοντέλο μετατροπής μονάδας (Μετρικός)

Μοντέλο μετατροπής μονάδας (Μετρικός)

Fink Truss: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

The purpose of this test case is to validate some of the unit conversion for metric units. Σε αυτό το παράδειγμα, the following units were changed:

  • Στιγμή (kN-m to N-m)
  • Δύναμη λόγω σκυροδέματος (kN to kg)
  • Πίεση (MPa to kPa)

For information purposes, g = 9.80665 is used.

The results are compared internally due to the concern of the verification only limited in the unit conversion of results and not necessarily the analysis.

Ρύθμιση μοντέλου

The structure is a 30-node, 48-δομή πλαισίου μέλους που υποστηρίζεται από σταθερά στηρίγματα. The building consists of general section beams made from steel.

Σημεία αξιολόγησης: 10
Τύπος επίλυσης: Γραμμική Ανάλυση

Δομή 1
 

Αποτελέσματα ανάλυσης

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv Default SkyCiv Converted Units Conversion Equivalent
Η στιγμή Ζ Μέλος 30, Έναρξη Κόμβου -2036.029 kN-m -2036028.967 N-m -2036.029 kN-m
Στιγμή Υ Μέλος 46, Έναρξη Κόμβου -54.864 kN-m -54863.752 N-m -54.864 kN-m
Διάτμηση Υ Μέλος 14, Τελικός κόμβος -32.228 ΚΝ 3286.387 κιλό 32.228 ΚΝ
Διάτμηση Ζ Μέλος 48, Τελικός κόμβος -0.593 ΚΝ -60.504 κιλό 0.593 ΚΝ
Αντίδραση Υ Κόμβος 33 599.442 ΚΝ 61126.04 κιλό 599.442 ΚΝ
Αντίδραση Υ Κόμβος 27 0.000 ΚΝ 0.000 κιλό 0.000 ΚΝ
Αξονικός Μέλος 19 -1049.663 ΚΝ -107035.795 κιλό -1049.663 ΚΝ
Αξονικός Μέλος 17 296.684 ΚΝ 30253.338 κιλό 296.684 ΚΝ

* due to general sections being used, the results for stresses cannot be obtained.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή