Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Μοντέλα επαλήθευσης S3D
  4. Μοντέλο μετατροπής μονάδας (Αυτοκρατορικός)

Μοντέλο μετατροπής μονάδας (Αυτοκρατορικός)

Steel Frame: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

The purpose of this test case is to validate some of the unit conversion for imperial units. Σε αυτό το παράδειγμα, the following units were changed:

  • Στιγμή (kip-ft to lb-in)
  • Δύναμη λόγω σκυροδέματος (kip to lb)
  • Πίεση (ksi to psi)

The results are compared internally due to the concern of the verification only limited in the unit conversion of results and not necessarily the analysis.

Ρύθμιση μοντέλου

The structure is a 123-node, 276-δομή πλαισίου μέλους που υποστηρίζεται από σταθερά στηρίγματα. The building consists of general section beams made from steel.

Σημεία αξιολόγησης: 10
Τύπος επίλυσης: Γραμμική Ανάλυση

Δομή 2
 

Αποτελέσματα ανάλυσης

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv Default SkyCiv Converted Units Conversion Equivalent
Η στιγμή Ζ Μέλος 183, Έναρξη Κόμβου 11.531 kip-ft 138368.621 lb-in 11.531 kip-ft
Στιγμή Υ Μέλος 62, Τελικός κόμβος -0.044 kip-ft -522.878 lb-in -0.044 kip-ft
Διάτμηση Υ Μέλος 58, Τελικός κόμβος -0.450 δέρμα μόσχου ακατέργαστου -449.583 λίβρα -0.450 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Διάτμηση Ζ Μέλος 101, Τελικός κόμβος -0.226 δέρμα μόσχου ακατέργαστου -225.988 λίβρα -0.226 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Αντίδραση Υ Κόμβος 93 4.597 δέρμα μόσχου ακατέργαστου 4597.272 λίβρα 4.597 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Αντίδραση Υ Κόμβος 64 2.638 δέρμα μόσχου ακατέργαστου 2638.141 λίβρα 2.638 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Αξονικός Μέλος 110 0.215 δέρμα μόσχου ακατέργαστου 214.907 λίβρα 0.215 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Αξονικός Μέλος 168 5.409 δέρμα μόσχου ακατέργαστου 5408.611 λίβρα 5.409 δέρμα μόσχου ακατέργαστου
Το μενού ανάλυσης ενός μέλους σάς επιτρέπει να βλέπετε διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε μέλος Μέλος 207, Έναρξη Κόμβου 327.075 ksi 327074.571 psi 327.075 ksi
Το μενού ανάλυσης ενός μέλους σάς επιτρέπει να βλέπετε διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε μέλος Μέλος 252, Τελικός κόμβος 2073.306 ksi 2073305.516 psi 2073.306 ksi
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή