Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

 1. Σπίτι
 2. SkyCiv Structural 3D
 3. Μέλη
 4. Καλώδια

Καλώδια

How to model catenary cables in SkyCiv Structural 3D

Cables are a special type of member that can only be analyzed via a Μη γραμμική ανάλυση. Cables are tension-only and they often exhibit large displacements and non-linear behavior. They are never in compression and have zero flexural, στρεπτική ή διατμητική ικανότητα.

Creating Cables

Cables are created in the same way as Μέλη. Υπολογίστε τις φυσικές συχνότητες της δομής σας σε Structural 3D, turn on the ‘Advancedbutton of the Member properties and simply select ‘Cableas the Member Type as shown in the image below.

It is important to note that when creating cables, you are effectively drawing the chord of the cable (δηλ. a straight line joining Node A and Node B) rather than the catenary cable itself. The software will work out the catenary effects and sagging automatically, so there is NO need to create a series of smaller cable elements to represent the actual cable shape.

Cable Member Type in SkyCiv Structural 3D

Specifying Pre-Tension and Sag

The software allows you to enter a cable length. If you enter a length that is less than the chord length (δηλ. the distance between Node A and Node B of the cable member) then you can pre-stress the cable. Likewise if you enter a length that is larger than the chord length, the cable will be un-strained and sagging initially.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Entering this field is OPTIONAL. If you do not specify a cable length then the initial chord length will be taken as the cable length (δηλ. it is not pre-stressed and not sagging).

Cable Member Length for pre-tensioning and sag in SkyCiv Structural 3D

Pretension Force

It is possible to enter a cable length that approximates a pretension force. We can do this using the formula for axial displacement:
formula for axial displacementAfter the cable analysis runs the final axial force in the cable may be different to the force yielded by the formula above. This is because the force above is theinitialforce in the cable before the analysis takes place (δηλ. the pretension). If you want to aim for a specific force in the cable at the end of the analysis then you may need to perform a series of iterations to get the intial pre-tension force correct.

Cable Loading

Cables are special types of members that must be loaded according to the rules below:

 • Any point loads must be applied to the end nodes of a cable (δηλ. they cannot be member loads along the cable). If you wish to apply a point load along the cable, split the cable into two cables and then apply the load at the junction of the two cables.
 • Distributed Loads applied to a cable MUST be uniform (δηλ. the start and ending magnitudes of the DL must be equal).
 • All cables must be loaded with at least one uniform distributed load (UDL) or self-weight. If neither of these are found, the solver will apply a smallArtificial UDL”.
 • Cables can only take Distributed Loads in the global Y-axis. This means that if Self-Weight is applied to the structure, it must be in the Y-axis. If you would like to see DLs in any direction please let [email protected] know

Additional Notes

 • Cables must be solved by Non-Linear Analysis. If any other method is used, the solver will automatically be switched to Non-Linear.
 • Cables are purely axial (σε ένταση). All cables are assumed to be pinned, so entering end-fixities (Node A and Node B Fixity) is not required.
 • Convergence of your structure when cables are used can be difficult due to the non-linear behavior.
 • Cables cannot be accurately modelled with tension-only truss members. Catenary cable elements like those used in accordance with this page are the most accurate way to model cables.
 • Το SkyCiv έχει δωρεάν tension cable calculator, which is also available as a paid version under your Professional Subscription

Having issues solving?

Cables can be tricky to solve, so SkyCiv created a guide on some easy tips to solve a cable which features 5 things you can try to get your model to solve. Εν συντομία, Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Ελέγξτε το μέγεθος της διαμέτρου
 2. Ελέγξτε ότι τα καλώδια δεν είναι υπερ/υπερφορτωμένα
 3. Μειώστε την Ακρίβεια Σύγκλισής σας
 4. Προσθέστε επιπλέον υποστηρίξεις
 5. Ελέγξτε τα άλλα μέλη σας

Σε διαφορετική περίπτωση, if you have a Επαγγελματικός λογαριασμός our engineers can help via live support, where we can see your model in real-time.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή