Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σεμινάρια

 1. Σπίτι
 2. Σεμινάρια
 3. Φόρτωση σεμιναρίων
 4. Τι είναι η Ανάλυση Συχνότητας?

Τι είναι η Ανάλυση Συχνότητας?

Definition of frequency analysis?

Κατά το σχεδιασμό κτιρίων, there are two τύπους φορτίων to consider: στατική και δυναμική. Για το πρώτο, it is only needed to calculate the direct response of the structure against the permanent loads applied in terms of displacement and stresses. This can be achieved using the Stiffness or the Finite Element Method.

In the case of dynamic analysis, it is more challenging to consider the range of possible variations in the structure’s response due to time-dependent loads. Επομένως, some new tools or functions become essential to include in the analysis. Έτσι, frequency analysis, a fundamental method in vibration mechanics, arises.

This method obtains the variation in time of the structure motion due to the dynamics loads applied. More specifically, this implies using the natural properties of vibration of the structural system to calculate internal forces, μετατοπίσεις, stability problems, και τα λοιπά.

For more information on the topic, we suggest reading a SkyCiv article that briefly explains how to perform a Ανάλυση δυναμικής συχνότητας χρησιμοποιώντας Λογισμικό δομικής ανάλυσης SkyCiv.

Why is the frequency analysis relevant for design?

The best way to measure the importance of frequency analysis in a design is to watch the case of some structures that have failed due to bad dynamic behavior. One famous bridge in North America is the Tacoma Narrows, which finally collapsed after wind-induced sustained periodic vibrations. The following images will show the increased displacement along the bridge just before collapse, primarily focused on the roadway:

Frequency analysis -Tacoma Narrows Bridge

Figure i. Lateral torsional vibrations in Tacoma Narrows Bridge

Frequency analysis -Tacoma Narrows Bridge - Increased displacement

Figure ii. Increased displacement on Bridge before the collapse.

Frequency analysis -Tacoma Narrows Bridge - Collapse

Figure iii. Catastrophic Bridge Collapse

In this case study, a proper frequency analysis was not performed and the structure was not adequately designed to consider the structure’s natural frequency.

Simple pendulum

The frequency analysis studies the different forms a structure develops when it is subjected to external dynamic actions. This is why you get several different τρόπους λειτουργίας. Then using these forms, we can establish the structure’s element sizes through the internal forces required to guarantee the equilibrium.

Before going deeper into technical and mathematical considerations for frequency analysis, review the next simple system of a pendulum column shown in figure iv.

Ανάλυση Συχνότητας - Simple pendulum

Figure iv. The dynamic response of a free vibration pendulum system

Using a simple analysis as indicated in the last image, we can define the motion of the top mass for the pendulum column every time. The main goal of this article will be to cover the frequency analysis for two typical cases, ενιαίοι και πολλαπλοί βαθμοί ελευθερίας.

Ενιαίος βαθμός ελευθερίας

This particular case is the simplest for dynamic analysis. The behavior is described using D’Alembert’s equilibrium law, an extension of the second Newton’s law.

The following figure shows the elements of the SDOF system, stiffness (κ), damping (ντο), and mass source (Μ) for inertial forces. The time-varying external force applied onto the mass is represented by \({Π(τ)}\).

Frequency analysis - Ενιαίος βαθμός ελευθερίας

Φιγούρα 1. Single Degree of Freedom (SDOF) System. (Kausel, 2017, σελίδα 56)

All elements have to satisfy the dynamic equilibrium condition:

\({Μ}{\τελεία{εσύ}}+{ντο}{\τελεία{εσύ}}+{κ}{εσύ}={Π(τ)}\)

This is a linear second-order differential equation, and its solution has two components:

\({εσύ(τ)}={εσύ}_{η}(τ)+{εσύ}_{Π}(τ)\)

Οπου:

 • \({εσύ(τ)}\) is the absolute displacement.
 • \({εσύ}_{η}(τ)\) is the homogeneous solution, generally involving the free vibration case.
 • \({εσύ}_{Π}(τ)\) is the particular solution according to the excitation applied.

We will focus only on the homogeneous solution to describe vibration behavior and the most critical dynamic characteristics a structure has.

Let’s define the following terms:

\({\ωμέγα_{ν}}={\τ.μ.(\frac {κ}{Μ})}\) Angular frequency

\({\xi}={\frac{ντο}{{2}{Μ}{\omega_n}}}={\frac{ντο}{{2}{\τ.μ.(\frac {κ}{Μ})}}}\) Fraction of critical damping

When the fraction of critical damping is less than 1, the vibration case will be underdamped; αυτό είναι, there will be completed cycles before the motion stops.

The solution is of the following general form

\({u_h}={ε ^{{-\xi}{\ωμέγα_{ν}}{τ}}}{[{ΕΝΑ}{συν}{\omega_d}{τ}+{σι}{χωρίς}{\omega_d}{τ}]}\)

Οπου:

 • A and B are integration constants that depend on motion’s initial conditions.
 • \({\omega_d}={\omega_n}{\τ.μ.({{1}-{\xi^2}})}\) is the damped angular frequency

Once evaluating A and B constants, the general solution for the undamped case is

\({u_h}={ε ^{{-\xi}{\ωμέγα_{ν}}{τ}}}{[{u_0}{συν}{\omega_d}{τ}+{\frac{{\τελεία{u_0}}+{\xi}{\omega_n}{u_0}}{\omega_d}}{χωρίς}{\omega_d}{τ}]}\)

Οπου:

 • \({u_0}\) is the mass initial displacement
 • \(\τελεία{u_0}\) is the mass initial velocity

If we plot the solution with some values of initial conditions, we will obtain the following figure.

Frequency analysis - Displacement results

Φιγούρα 2. Displacement results in a homogeneous part of the solution in a subcritical damped case. (Kausel, 2017, σελίδα 58)

In the other case, it’s crucial to analyze what happens when the fraction of critical damping has a value of 1. \({\xi}=1\). This condition implies a structure with complete damping.

The equation to use is

\({u_h}={ε ^{{-\ωμέγα_{ν}}{τ}}}{\{u_0+({\τελεία{u_0}}+{\omega_n}{u_0}){τ}}\}\)

And their graph showing different cases of initial conditions is in the following image.

What is frequency analysis - Displacement results

Φιγούρα 3. Displacement results in a homogeneous part of the solution in a critically damped case. (Kausel, 2017, σελίδα 58)

Response parameters

The previous section helped us to define the solution for free dynamic vibration in an SDOF system. The two main parameters are natural frequency \(\omega_n\) which indicates how the structure will vibrate on its own, and the fraction of critical damping \(\xi\), which defines the velocity in decaying vibrations.

Γενικά, structures have low damping with a maximum value of \(\xi\)=10 %. If we evaluate the damped natural frequency using this value, the result is \({\omega_d}=0.995{\omega_n}\). Έτσι, it is recommended to use \({\omega_d}{\thickapprox}{\omega_n}\).

We can summarize the dynamic properties in the following table.

Angular frequency (rad/s) Natural frequency (Ηζ) Natural period (μικρό)
Angular frequency \({\omega_n}\) \({\omega_n}\) \(2{\πι}{f_n}\) \(\frac{2{\πι}}{T_n}\)
Natural frequency \({f_n}\) \(\frac{\omega_n}{2{\πι}}\) \(f_n\) \(\frac{1}{T_n}\)
Natural period \({T_n}\) \(\frac{2{\πι}}{\omega_n}\) \(\frac{1}{f_n}\) \(T_n\)

Τραπέζι 1. Relationship between angular frequency, natural frequency, και περίοδος (Kausel, 2017, σελίδα 60)

Multiple degrees of freedom

When many masses exist in a structure, we have to define multiple coordinates to describe the position at any time for these masses. One particular and obvious example is shown in the following figure, consisting of a complex pendulum where different angles are needed to establish the position at every moment of motion.

What is frequency analysis - Multiple degrees of freedom

Φιγούρα 4. Pendulum with multiple masses. (Kausel, 2017, σελίδα 53)

Σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ, we analyze structuresgeneral dynamic response using the extension of properties frequency analysis for multiple degrees of freedom.

It’s imperative to be aware of the modeling process when dealing with an actual structure. The following images describe the required steps to construct a mathematical model ready to apply the frequency analysis to describe its dynamic response.

What is frequency analysis - continuum structural frame

Φιγούρα 5. Physical model of a continuum structural frame. (Kausel, 2017, σελίδα 23)

The first step involves lumping masses at every level intersection of beams and columns. Each node has three possible movements, two linear displacements, and one rotation. To be consistent in the analysis, masses and polar inertial properties must be considered.

What is frequency analysis - Lumped masses

Φιγούρα 6. Lumped masses at nodes with displacement and rotation degrees of freedom. Discrete System. (Kausel, 2017, σελίδα 23)

The static condensation method can help reduce the complexity of analysis, neglecting rotational and translational inertia.

What is frequency analysis - Static condensation

Φιγούρα 7. Static condensation of the degree of freedom to only horizontal displacement. (Kausel, 2017, σελίδα 23)

In the last step, we can lump in only two nodes the horizontal motion for this frame example.

What is frequency analysis - Final static condensation

Φιγούρα 8. Final static condensation to two nodes and horizontal displacement degree of freedom. (Kausel, 2017, σελίδα 24)

As we did in the previous section with the SDOF system, we will develop the solution to the motion equation for multiple degrees of freedom.

The motion equation writes in matrix form as

\([Μ]\{\τελεία{εσύ}\} + [ντο]\{\τελεία{εσύ}\}+[κ]\{u\}={Π(τ)}\)

Οπου:

 • \([Μ]\) is the mass matrix
 • \([ντο]\) is Coulumb’s damping matrix
 • \([κ]\) είναι ο πίνακας ακαμψίας

We have to study the free vibration solution to obtain the response parameters. There is no damping and force applied to the system, only the initial conditions to be evaluated.

\([Μ]\{\τελεία{εσύ}\} +[κ]\{u\}={0}\)

In analogy to the first case for an SDOF, we can test a sinusoidal solution of the form.

\({εσύ(τ)}={\phi}{({ένα}{συν}{\omega}{τ}+{σι}{χωρίς}{\omega}{τ})}\)

\({\τελεία{εσύ}{(τ)}}={-{\omega}^ 2}{\phi}{({ένα}{συν}{\omega}{τ}+{σι}{χωρίς}{\omega}{τ})}\)

In which the vector \(\phi\) is a shape vector that does not time depending. The coefficients “ένα” και “σι” are constants obtained when evaluating initial conditions.

After substituting both expressions for the test solution into the motion equation, we obtain the linear eigenvalue-eigenvector problem:

\([κ]{\phi}={{\omega}^ 2}[Μ]{\phi}\)

Οπου:

 • \({{\omega}^ 2}\) is the set of eigenvalues
 • \({\phi}\) is the set of eigenvectors

The solution to this classic problem for the frame example in the latest figures shows how masses will vibrate. This means that every mass will move in a horizontal direction according to the value of eigenvectors.

Look at the following image of this behavior.
What is frequency analysis - two eigenvectors results

Εικόνα Νο.9. Frequency analysis showing the two eigenvectors results. (Kausel, 2017, Σελίδα 135)

SkyCiv Structural 3D

Perform frequency analysis for your structures with SkyCiv Structural 3D. Εγγραφείτε σήμερα για να ξεκινήσετε!

 

βιβλιογραφικές αναφορές:

 • Eduardo Kausel, (2017). “Advanced Structural Dynamics” 1st edition, Cambridge University Press

 

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή