Υπολογιστής πίεσης ανέμου, Υπολογιστής χιονιού, και Υπολογιστής Σεισμικού Φορτίου

Υπολογίστε εύκολα τις ταχύτητες ανέμου, Πιέσεις, και Δυνάμεις μαζί με χιόνι και σεισμικά φορτία ανά τοποθεσία.

Βασισμένο στο ASCE 7-10/ASCE 7-16/ASCE7-22 (άνεμος), ΣΕ 1991 (άνεμος και χιόνι), NBCC 2015 (άνεμος και χιόνι), NBCC 2020, AS / NZS 1170, ΕΙΝΑΙ 875 (άνεμος), NSCP 2015 (άνεμος), CTE DB SE-AE (άνεμος), ΕΙΝΑΙ 875, και CFE Wind.

Εκκίνηση SkyCiv Wind Load...

Σχετικά με τον Άνεμο, Χιόνι, και Υπολογιστής Σεισμικού Φορτίου

Τι είναι τα φορτία ανέμου?

Τα φορτία ανέμου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη δομική μηχανική, καθώς μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και την ασφάλεια μιας κατασκευής. Η κατανόηση και η σωστή καταγραφή των φορτίων ανέμου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας ενός κτιρίου ή άλλης κατασκευής.

Τα φορτία ανέμου προκαλούνται από την κίνηση του αέρα και μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου, το σχήμα, και το μέγεθος της δομής, και το περιβάλλον έδαφος. Αυτά τα φορτία μπορεί να είναι είτε στατικά, που σημαίνει ότι είναι σταθερές στο χρόνο, ή δυναμική, που σημαίνει ότι αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, Τα φορτία ανέμου ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση μιας κατασκευής και την κλιματική περιοχή.

Οι δομικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για τον υπολογισμό των φορτίων ανέμου, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής αεροδυναμικής σήραγγας, προσομοιώσεις υπολογιστή, και εμπειρικά δεδομένα. Αυτές οι μέθοδοι επιτρέπουν στους μηχανικούς να προβλέψουν τα φορτία ανέμου που θα αντιμετωπίσει μια κατασκευή και να το σχεδιάσουν ανάλογα.

Τα φορτία ανέμου αναφέρονται συχνά και ως πιέσεις ανέμου. Αυτές οι πιέσεις επιδρούν στην επιφάνεια μιας κατασκευής, όπως τοίχος ή στέγη. Αυτή η κατανομή πίεσης σε μια περιοχή σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την ισοδύναμη δύναμη φορτίου ανέμου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπολογισμούς δομικού σχεδιασμού.

Οι μηχανικοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα φορτία ανέμου που θα αντιμετωπίσει μια κατασκευή σε διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά ύψη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ψηλές κατασκευές, όπως οι ουρανοξύστες, που είναι πιο επιρρεπή σε φορτία ανέμου λόγω του ύψους τους.

Τι είναι τα φορτία χιονιού?

Τα φορτία χιονιού προκαλούνται από τη συσσώρευση χιονιού σε μια κατασκευή και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία και το κλίμα. Σε περιοχές με έντονες χιονοπτώσεις, το φορτίο χιονιού σε μια κατασκευή μπορεί να είναι αρκετά σημαντικό και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Τα φορτία χιονιού είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κατασκευές με κεκλιμένες στέγες, καθώς το φορτίο χιονιού μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την κλίση της οροφής.

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των φορτίων χιονιού, οι κατασκευές μπορούν να σχεδιαστούν με ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως χιονοφύλακες και θερμαινόμενες υδρορροές. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεων των φορτίων χιονιού σε μια κατασκευή και να αυξήσουν τη σταθερότητά της.

Τι είναι τα σεισμικά φορτία?

Σεισμικά φορτία, γνωστά και ως φορτία σεισμού, αποτελούν κρίσιμο κριτήριο στη δομική μηχανική, καθώς μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και την ασφάλεια μιας κατασκευής.

Τα σεισμικά φορτία προκαλούνται από την κίνηση του εδάφους κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την τοποθεσία και το μέγεθος του σεισμού. Σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο σεισμών, Τα σεισμικά φορτία σε μια κατασκευή μπορεί να είναι αρκετά σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού.

Ψηλές κατασκευές, όπως οι ουρανοξύστες, είναι πιο ευαίσθητα σε σεισμικά φορτία λόγω του ύψους τους.

Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμικών φορτίων, οι κατασκευές μπορούν να σχεδιαστούν με ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως συστήματα απομόνωσης βάσης και συστήματα απαγωγής ενέργειας.

Εκτός από το σχεδιασμό μιας κατασκευής για να αντέχει τα φορτία σεισμού, Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η συντήρηση και η συντήρηση της δομής. Αυτό περιλαμβάνει την τακτική επιθεώρηση και συντήρηση της κατασκευής για να διασφαλιστεί ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι μπορεί να αντέξει τυχόν μελλοντικά πιθανά φορτία σεισμού.

Σχετικά με την Αριθμομηχανή

Προσθήκη στη λίστα δωρεάν εργαλείων του SkyCiv, είναι ο Υπολογιστής φορτίου ανέμου και φορτίου χιονιού για ASCE 7-10/ ASCE 7-16 / ASCE7-22, ΣΕ 1991 (άνεμος και χιόνι), NBCC 2015 (άνεμος και χιόνι), NBCC 2020 (αιολική και σεισμική) AS / NZS 1170, ΕΙΝΑΙ 875-3 (άνεμος), NSCP 2015 (αιολική και σεισμική), CTE DB SE-AE (άνεμος), και CFE Wind. Αυτός ο εύχρηστος υπολογιστής θα εμφανίζει την ταχύτητα του ανέμου και το φορτίο του χιονιού στο έδαφος ανά τοποθεσία μέσω ενός χάρτη ταχύτητας ανέμου και φορτίου χιονιού όπως ορίζεται από τους παραπάνω κτιριακούς κώδικες. Το λογισμικό σας επιτρέπει επίσης να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κτίριό σας, προκειμένου να προσδιορίσετε τις απαιτούμενες πιέσεις ανέμου και χιονιού που θα εφαρμοστούν.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη δωρεάν έκδοση, θα σας επιτρέψει να λάβετε την τοπική ταχύτητα ανέμου για 3 αναζητά την ημέρα, και μια σειρά από πιέσεις τύπου κτιρίου.

Αυτό Η αριθμομηχανή ανέμου έχει τραβηχτεί από την πλήρη μας Δομικό λογισμικό 3D, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την πίεση του ανέμου ανά τοποθεσία και να την εφαρμόσετε απευθείας στο δομικό σας μοντέλο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εισαγωγή για να την εφαρμόσετε ξανά, και καθώς αλλάζετε το μοντέλο σας, τα φορτία ανέμου θα προσαρμόζονται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να διαγράψετε και να υποβάλετε ξανά αίτηση!

Υπολογιστής ταχύτητας ανέμου και φορτίου χιονιού

Το πρώτο βήμα του λογισμικού είναι να τραβήξει την ταχύτητα του ανέμου ή το φορτίο του χιονιού από τον κώδικα σχεδιασμού με βάση τη θέση εισόδου του χρήστη ή ταχυδρομικός κώδικας. Απλώς εισάγετε μια τοποθεσία (διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος γεωγραφικό πλάτος, ταχυδρομικός κώδικας) και το λογισμικό θα σας δώσει το αντίστοιχο ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ή φορτίο χιονιού στο έδαφος ανά τοποθεσία σύμφωνα με το πρότυπο σχεδίασης. Μόνο η είσοδος στη θέση θα σας δώσει την ταχύτητα του ανέμου και το φορτίο εδάφους, αλλά μπορείτε επίσης να λάβετε τις πιέσεις ανέμου και χιονιού και τοποθεσίες από την εισαγωγή ορισμένων πρόσθετων μεταβλητών για τον τύπο του κτιρίου.

Υπολογιστής πίεσης ανέμου και χιονιού

Μόλις υπολογιστεί η ταχύτητα του ανέμου, ο χρήστης μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κτίριο (όπως το ύψος του κτιρίου, τύπος και επένδυση) για να πάρει την πίεση του ανέμου (φορτίο ανέμου) βασισμένο στο AXES 7-10 / ASCE 7-16, ASCE 7-22, ΣΕ 1991-1-4, NBCC 2015, NBCC 2020, ΟΠΩΣ ΚΑΙ/NZS 1170.2, ΕΙΝΑΙ 875-3, NSCP 2015, CTE DB SE-AE, και CFE προμήθειες. Παρέχει υπολογισμούς φορτίου ανέμου σε ανύψωση, υπήνεμος, δυνάμεις ανέμου και οροφής ενός κτηρίου. Οι υπολογισμοί της πίεσης ανέμου θα δείξουν την πίεση του ανέμου, και περιοχή όπου πρέπει να εφαρμοστούν οι πιέσεις. Εξάλλου, Οι πιέσεις χιονιού μπορούν επίσης να δημιουργήσουν υπολογισμό φορτίου ανέμου χρησιμοποιώντας ASCE 7-10/ASCE 7-16, ΣΕ 1991-1-3 (επιλεγμένες χώρες), NBCC 2015, και AS / NZS 1170.3 όπου μπορείτε να αποκτήσετε το αντίστοιχο ισορροπημένο και μη ισορροπημένο φορτίο χιονιού με βάση το προφίλ οροφής του κτιρίου σας. Ορισμένοι τύποι κτιρίων για τους υπολογισμούς του φορτίου ανέμου και του φορτίου χιονιού είναι κλειδωμένοι για την δωρεάν έκδοση, αλλά μας οικονομικές συνδρομές θα σας δώσει πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεστε για φόρτωση ανέμου και χιονιού!

Υπολογισμός Σεισμικού Φορτίου

Το SkyCiv υποστηρίζει πλέον σεισμικά φορτία με βάση ASCE 7-16, NZS 1170.5, NSCP 2015, και NBCC 2020! Προσδιορίστε τη σεισμική διάτμηση βάσης για την κατασκευή σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Ισοδύναμης Στατικής Δύναμης. Δημιουργήστε το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού με βάση αυτούς τους κωδικούς αναφοράς και εφαρμόστε το απευθείας στο μοντέλο S3D σας!

Λεπτομερής Άνεμος, Χιόνι, και Υπολογισμοί Σεισμικού Φορτίου

Το SkyCiv προσφέρει μια πλήρη αναφορά σχεδιασμού για να δείξει τους υπολογισμούς της πίεσης του ανέμου και του χιονιού, ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς το λογισμικό υπολόγισε τις πιέσεις του ανέμου, Λάβετε ταχύτητες ανέμου ανά τοποθεσία, και δημιουργία αναφοράς υπολογισμού σεισμικού φορτίου. Αυτά είναι σημαντικά για κάθε μηχανικό, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τις παραδοχές του λογισμικού, υπολογισμούς και αναφορές κώδικα σχεδίασης. Το SkyCiv πιστεύει στην πλήρη διαφάνεια, τόσο λεπτομερείς δομικές αναφορές είναι κοινό με όλο το δομικό λογισμικό μας. Αναβαθμίστε και δείτε όλες τις αναφορές ή χρησιμοποιήστε αυτό Σύνδεσμος για να δείτε το λεπτομερές μας δείγμα φορτίου ανέμου.

ASCE 7, AS / NZS 1170, NBCC 2015, ΣΕ 1991, συν περισσότερα ...

Επί του παρόντος τα παραπάνω λογισμικό αιολικής δύναμης βασίζεται στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, επιλέξτε ευρωπαϊκές χώρες, Ινδία, Φιλιππίνες, Ισπανία, και το Μεξικό για να βοηθήσουν τους μηχανικούς να καθορίσουν τις πιέσεις ανέμου και χιονιού που σχεδιάζουν για τα κτίρια. Αυτό απαιτείται σε πολλούς κωδικούς σχεδιασμού ή κτιρίου και μπορεί συχνά να είναι η κυρίαρχη περίπτωση φόρτωσης σε περιοχές με υψηλούς ανέμους. Αναζητούμε πάντα τρόπους βελτίωσης - οπότε αν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε - Παρακαλώ ενημερώστε μας! Είμαστε πολύ ανοιχτοί και εκτιμούμε πραγματικά τα σχόλια και τις προτάσεις για βελτίωση.

Σχετικά με το SkyCiv

Το SkyCiv προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού Cloud Structural για μηχανικούς. Ως μια συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία τεχνολογίας, δεσμευόμαστε να καινοτομούμε και να προκαλούμε υπάρχουσες ροές εργασίας για να εξοικονομήσουμε χρόνο στους μηχανικούς στις διαδικασίες εργασίας και τα σχέδιά τους.

Χρειάζεστε περισσότερη λειτουργικότητα?

Αναβάθμιση σε α επαγγελματικό σχέδιο για να ξεκλειδώσετε πλήρη χαρακτηριστικά
Integrated Wind Load Calculator
Wind Load Full Calculation Reporting
No limit win load calculator
Μάθε περισσότερα
Αναβάθμισε τώρα!
0Μ
Έργα επιλυμένα
0+
Χώρες που χρησιμοποιούν το SkyCiv
0 ελάχ
Μέσος χρόνος απόκρισης

Επαγγελματίας μηχανικός?

Εάν είστε επαγγελματίας μηχανικός, μπορεί να επωφεληθείτε περισσότερο χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο λογισμικό ανάλυσης δομικής ανάλυσης που βασίζεται σε σύννεφο πέρα ​​από αυτόν τον υπολογιστή. Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει ενσωματωμένες μονάδες σχεδίασης όπως το AISC, ACI, ΟΠΩΣ ΚΑΙ, Ευρωκώδικας και CSA.
Προβολή λογισμικού
Προβολή τιμολόγησης

Διατίθενται περισσότερα δωρεάν εργαλεία