Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Γεννήτρια φορτίου SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Γεννήτρια φορτίου SkyCiv
 3. Φορτία ανέμου
 4. Επιδράσεις της τοπογραφίας στο φορτίο ανέμου

Επιδράσεις της τοπογραφίας στο φορτίο ανέμου

Σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ, Θα συζητήσουμε τις επιδράσεις της τοπογραφίας στο φορτίο ανέμου σε κατασκευές υπολογίζοντας τον τοπογραφικό παράγοντα κzt χρησιμοποιώντας ASCE 7-16. Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού.

Τοπογραφικός παράγοντας, κzt

Για την ASCE 7-16, Ενότητα 26.8 Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, κzt . Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού:

 • “Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού 100 Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού (100Η) ή 2 μου (3.22 χιλιόμετρα), Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού. Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού”
 • “Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, Τα φαινόμενα επιτάχυνσης λόγω απότομων αλλαγών στην τοπογραφία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των πιέσεων ανέμου σχεδιασμού, ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi (3.22-χιλιόμετρα) ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi 2 ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi”
ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi
ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi
 • “ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi. 26.8-1 ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi”
 • ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 miη ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi 0.2
 • ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi 15 πόδια (4.5 Μ) ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi 60 πόδια (18 Μ) ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi.

Οπου:
Η ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi, ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi (Μ).
μεγάλοη = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi (Μ).

= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου
= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου

= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, κzt = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου. Σε διαφορετική περίπτωση, κzt είναι ίσο με 1.0.

Μελέτη περίπτωσης

= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου κzt, = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου 59457, ΗΠΑ (= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου: 47.09082818472724, = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου:-109.22439642402344) = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου κzt. = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου Έκθεση Γ = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου.

= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου (= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, 2021).

elevation data profile

Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση (= Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου, 2023).

Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση, Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση. Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση (Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση), Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση 26.8-1:

Topography data points

 

Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση, Υψομετρικό προφίλ εδάφους Ν-Β κατεύθυνση Η, μεγάλοη, και Χ:

Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα 26.8-1.


Η = 921.02 πόδια > 60 πόδια – Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα
μεγάλοη = 1842.04 πόδια – Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα
Χ = 3695.94 πόδια – Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα (Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα, Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα)
Η/μεγάλοη = 0.501 > 0.2

Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα, κzt, Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα 26.8-1:

κzt = (1+κ1κ2κ3)2
κ2 = 1 – |Χ|/Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμαη
κ3 = μι-Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα/μεγάλοη

Οπου:
κ1 Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα.
κ2 Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμα.
κ3 = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος.
Χ = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος (= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος) = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος, ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi (Μ).
με = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος, ή σχισμές προεξέχουν πάνω από το ύψος των χαρακτηριστικών του ανάνερου εδάφους σε απόσταση 2 mi (Μ).
μ = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος.
γ = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος.

= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος, = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος 26.8-1, = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος “2= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος” Εξάλλου, Από Η/μεγάλοη > 0.5, μεγάλοη = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος:

κ1/(Η/μεγάλοη) = 0.85 (Έκθεση Γ)
κ1 = 0.425
μεγάλοη = 2(921.02) = 1842.04 πόδια
γ = 2.5
μανέβασμα = 1.5
μκαταιγίδα = 4 (= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος)

= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος:

κ2 = 1 – |Χ|/Διάγραμμα Topo για σχισμές με βάση το σχήμαη = 1 – |(3695.94)|/(4)(1842.04) = 0.4984
κ3 = μι-= Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφοςη = Συντελεστής που εξηγεί τη μείωση της ταχύτητας με ύψος πάνω από το τοπικό έδαφος-(2.5)με/(1842.04)

Σημειώστε ότι κ3 ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο κzt ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους με, ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους:

Tabulated Kzt values per height

ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους κzt ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους με ανύψωση.

ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους, με, ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους, ο κzt ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους.

Γεννήτρια φορτίου SkyCiv

ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους, ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους κzt ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους. ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους, επίλεξε το Κατηγορία έκθεσης και ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο από το έδαφος του υπό εξέταση ύψους.

Structure location

Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv.
Υψομετρικά δεδομένα
Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv Γεννήτρια φορτίου SkyCiv.

Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv, Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv, Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv. Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv, Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv και Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv. Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv.

Θέση της δομής χρησιμοποιώντας τη Γεννήτρια Φορτίου SkyCiv κzt που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του Γεννήτρια φορτίου SkyCiv.

Topography Factor parameters
που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του κzt που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του Γεννήτρια φορτίου SkyCiv.

Ομοίως, που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του 1991, AS / NZS 1170, NBCC 2015, NSCP 2015, που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του 875. Εξάλλου, σε Γεννήτρια φορτίου SkyCiv, ο κzt value used for each level is the conservative value which is calculated at z = 0. Χρησιμοποιώντας το Υπολογιστής δωρεάν ανέμου, μπορείτε να δημιουργήσετε τις πιέσεις ανέμου σχεδιασμού μέχρι 2 φορές την ημέρα και περιορίζεται μόνο στο προφίλ οροφής Gable.

Ωστόσο, που κάναμε παραπάνω φαίνεται στον λεπτομερή υπολογισμό του φορτίου ανέμου του. ο έκδοση μόνο με γεννήτρια αυτόνομου φορτίου μπορεί επίσης να αγοραστεί μέσω αυτού Σύνδεσμος.

Patrick Aylsworth Garcia Δομικός Μηχανικός, Ανάπτυξη προϊόντων
Πάτρικ Άιλγουορθ Γκαρσία
Δομικός μηχανικός, Ανάπτυξη προϊόντων
MS Πολιτικών Μηχανικών
LinkedIn

βιβλιογραφικές αναφορές:

 • Ελάχιστα φορτία σχεδιασμού για κτίρια και άλλες κατασκευές. (2017). ΑΞΟΝΕΣ / ΕΞΙ 7-16. Αμερικανική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών.
 • = Απόσταση αντίθετα από τον άνεμο της κορυφής μέχρι όπου η διαφορά στο υψόμετρο του εδάφους είναι το μισό του ύψους του λόφου ή του λόφου

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή