Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv
  3. v1 Τεκμηρίωση
  4. Παιδιά Μέλη

Παιδιά Μέλη

Το παιδί(Ρεν) μέλος(μικρό) Το παιδί. Το παιδί 1 παιδί μέλος, Το παιδί 1. Το παιδί 2 Το παιδί (υποστηρίζεται) μέλη.

click the child member buttons to bring up their information

Ολοκληρωμένο

Το παιδί, Το παιδί, Το παιδί. αντι αυτου, Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας, Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το παιδί, Το παιδί. Από προεπιλογή, Το παιδί 0.

view connection assembly child member options

Αυτόνομο

Το παιδί, Το παιδί. Το παιδί.

standalone connection design options for child member
section database popup to pick a database section

επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος

επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος.

view connection assembly child member options with member coping

επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος

  • επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος: επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος. επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος.
  • επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος: επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος / επί. επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος.
  • επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος: επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος, επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος.
  • επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος: επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος (επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος) επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος.
  • επιλογές σχεδιασμού αυτόνομης σύνδεσης για παιδί μέλος: Το βάθος αντιμετώπισης είναι η διάσταση κατά μήκος του τοπικού άξονα y του μέλους.
  • Το βάθος αντιμετώπισης είναι η διάσταση κατά μήκος του τοπικού άξονα y του μέλους Το βάθος αντιμετώπισης είναι η διάσταση κατά μήκος του τοπικού άξονα y του μέλους.

Το βάθος αντιμετώπισης είναι η διάσταση κατά μήκος του τοπικού άξονα y του μέλους.

a render of a connection with coping
a close up render of a connection with coping

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή