Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ξεκινώντας
  4. Αποθήκευση και φόρτωση ενοτήτων

Αποθήκευση και φόρτωση ενοτήτων

You can save and load your sections for future use in the ‘My Sections’ μενού.

Παράδειγμα: Saving a Section

If you’ve created a section that you’d like to reuse for the future (or continue to work on later), it is worth saving the section. Σε αυτό το παράδειγμα, two T-Beams have been added to create a cross beam.

To save the section, expand the ‘My Sections’ μενού, type in a name for your section, and click the ‘Save’ κουμπί.

ξεκινώντας 10
A pop up will appear to confirm that the section has been saved, and you’ll notice that the section now appears in the bottom menu.

ξεκινώντας 11
 

Παράδειγμα: Loading a Section

To load a section, simply select any of your previously saved sections, and either double (αριστερά) click or click the ‘Open’ κουμπί.

ξεκινώντας 12
To delete any of your saved sections, simply select the section, and press the ‘Delete’ κουμπί.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή