Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχέδιο μέλους SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχέδιο μέλους SkyCiv
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. ΟΠΩΣ ΚΑΙ 1720 Επαλήθευση κώδικα

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 1720 Επαλήθευση κώδικα

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 1720 – 2010 Επαλήθευση κώδικα χρησιμοποιώντας το Εγχειρίδιο σχεδιασμού ξυλείας HB-108 – 2013 σύμφωνα με τα πρότυπα Αυστραλία

 

HB 108-2013 εξώφυλλο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα αποσκοπούν στην απόδειξη της συμφωνίας στα αποτελέσματα μεταξύ μιας αξιόπιστης πηγής και εκείνων που έχουν υπολογιστεί στην ενότητα σχεδιασμού μελών. Όλα τα παραδείγματα έχουν ληφθεί από το The Timber Design Handbook HB-108-2013 που δημοσιεύτηκε από το Standards Australia.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπολογισμοί στο Εγχειρίδιο Σχεδιασμού Ξυλείας HB-108 – 2013 στρογγυλές τιμές σε 3 σημαντικά στοιχεία όμως, Το SkyCiv χρησιμοποιεί αυτήν την προσέγγιση. Οι τιμές στο SkyCiv υπολογίζονται με τη μέγιστη ακρίβεια και αναφέρονται σε 3 δεκαδικά ψηφία που μπορεί να προκαλέσουν κάποια μικρή διαφωνία μεταξύ των τιμών στις ακόλουθες συγκρίσεις.

Σχεδιασμός μελών έντασης

Παράδειγμα 3.3 – Χωρητικότητα έντασης μιας χορδής κάτω σε ένα δοκό οροφής

Μεταβλητός HB-108 SkyCiv Διαφορά (%)
ΕΝΑτ 5.11 Χ 103χιλ2 5.11 Χ 103χιλ2 0
Νdtκ1 25.4ΚΝ 25.397ΚΝ -0.0118

Σχεδιασμός μελών συμπίεσης

Παράδειγμα 4.1 – Ικανότητα συμπίεσης μιας χορδής κάτω σε ένα δοκό στέγης που υπόκειται σε ανέβασμα ανέμου

Μεταβλητός HB-108 SkyCiv Διαφορά (%)
ρ
1 1 0
ρντο 0.86 0.864 0.465
μικρό3 14.7 14.74 0.272
μικρό4 80 80 0
κ12 0.042 0.042 0
Νdc 3.54ΚΝ 3.505ΚΝ -0.989

Παρατηρήσεις: Σε αυτό το παράδειγμα, r έχει οριστεί σε 1 Ωστόσο, για τον έλεγχο της ακρίβειας των υπολογισθέντων αποτελεσμάτων, κανονικά το SkyCiv λαμβάνει μια τιμή 0.25 το οποίο είναι συντηρητικό και μπορεί να μειώσει την ικανότητα του μέλους κατά περίπου 15-20% εάν υπάρχει αντιστροφή τάσης στο μέλος για τον συνδυασμό ρυθμιστικού φορτίου ή εάν το μέλος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει κυρίως προσωρινά φορτία. Οι μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του r.

Παράδειγμα 4.3 – Ικανότητα συμπίεσης του καρφιού σε πλαίσιο

Μεταβλητός HB-108 SkyCiv Διαφορά (%)
ρ
0.25 0.25 0
ρσι 1.08 1.082 0.185
μικρό3 20.1 20.20 0.496
μικρό4 35.1 35.11 0.0285
κ1 0.57 0.57 0
κ4 1.1 1.11 0
κ12 0.139 0.139 0
Νdc 7.05ΚΝ 7.023ΚΝ -0.383

 

Σχεδιασμός κάμψης μελών

Παράδειγμα 5.6 – Σχεδιασμός δοκού δαπέδου για αντοχή

Μεταβλητός HB-108 SkyCiv Διαφορά (%)
ρ
0.25 0.25 0
ρσι 0.84 0.844 0.476
μικρό3 20.1 20.20 0.496
μικρό4 35.1 35.11 0.0285
κ12 1.0 1.0 0
Μdzκ1 44.4kNm 44.627kNm 0.0511
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή