Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Μοντέλα επαλήθευσης S3D
  4. Διπλή αποθήκη

Διπλή αποθήκη

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a heavily-loaded structure with both structural and light-gauge steel, ΕΙΔΙΚΑ:

  • Εκτροπή
  • Forces/Moments
  • Linear Analysis

The Structural 3D results were compared against a third-party analysis software.

Ρύθμιση μοντέλου

The structure is a 378-node, 929-member frame structure supported by fixed supports. The building consists of an assortment of steel sections, particularly wide flanges, T-sections, light gauge channels, and single angles.

Evaluation points: 10
Solve Type: Linear Analysis

Double warehouse
 

Double warehouse sections
 

Double warehouse elevation
 

Αποτελέσματα ανάλυσης

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv Τρίτο μέρος Διαφορά
Moment Z Μέλος 404, End Node -5.12960 kN-m -5.12964 kN-m -0.00078%
Στιγμή Υ Μέλος 239, End Node 0.01827 kN-m 0.01827 kN-m 0.00000%
Διάτμηση Υ Μέλος 30, Start Node -1.21427 ΚΝ -1.21426 ΚΝ 0.00082%
Διάτμηση Ζ Μέλος 1195, Start Node -0.22779 ΚΝ -0.22779 ΚΝ 0.00000%
Αντίδραση Υ Κόμβος 101 11.25305 ΚΝ 11.25134 ΚΝ -0.01520%
Αντίδραση Υ Κόμβος 503 -23.11866 ΚΝ -23.11920 ΚΝ -0.00234%
Deflection X Κόμβος 516 10.32511 χιλ 10.32505 χιλ 0.00058%
Deflection Y Κόμβος 218 0.01126 χιλ 0.01126 χιλ 0.00000%
Περιστροφή Z Κόμβος 207 -0.00276 rad -0.00276 rad -0.00000%
Rotation X Κόμβος 29 0.00591 rad 0.00591 0.00000%

Result Screenshots

Double warehouse
Showing moment result about the Z-axis for member 404
 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή