Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχέδιο μέλους SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχέδιο μέλους SkyCiv
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. AISC 360 Επαλήθευση κώδικα

AISC 360 Επαλήθευση κώδικα

AISC 360-10 και AISC 360-16 Επαλήθευση Κώδικα Σχεδιασμού

AISC 360-10 εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv. Όλα τα παραδείγματα λαμβάνονται από την 14η Έκδοση του Εγχειριδίου Κατασκευής από Χάλυβα της AISC. Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.

Κεφάλαιο Ε. Σχεδιασμός μελών για συμπίεση

Παράδειγμα Περιγραφή Προβλήματος Εγχειρίδιο, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου
E.1A ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΛΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ W ΜΕ ΚΑΡΙΦΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ 893 594 892.61 593.89 892.61 593.89
E.1B ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΛΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ W ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1000 667 1002.63 667.09 1002.63 667.09
Ε.8 ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ WT ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 36.6 24.4 36.77 24.46 36.78 24.47
Ε.9 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ HSS ΧΩΡΙΣ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 518 344 517.8 344.51 517.8 344.51
Ε.10 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ HSS ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 142 94.6 141.94 94.44 140.15 93.25
Ε.11 ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 221 147 218.58 145.43 218.58 145.43

Κεφάλαιο ΣΤ. Σχεδιασμός Μελών για Flexure

Παράδειγμα Περιγραφή Προβλήματος Εγχειρίδιο, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), kip-ft ASD (Pn/Ω), kip-ft LRFD (ΦPn), kip-ft ASD (Pn/Ω), kip-ft LRFD (ΦPn), kip-ft ASD (Pn/Ω), kip-ft
F.1-1B ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 379 252 378.75 252 378.75 252
F.1-2B ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 305 203 306.41 203.87 306.41 203.87
F.1-3B ΣΧΗΜΑ W ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΥΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΣΠΑΝΙ 288 192 288.14 191.71 288.14 191.71
F.2-1B COMPACT ΚΑΝΑΛΙ FLEXURAL MEMBER, ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 137 91 137.16 91.26 137.16 91.26
F.2-2A ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 130 87 130.39 86.75 130.39 86.75
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 398 265 397.96 264.77 397.96 264.77
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ, ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 503 334 502.5 334.33 502.5 334.33
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 122 81.4 121.87 81.09 121.87 81.09
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 6.67 4.44 6.66 4.43 6.66 4.43
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 57 37.9 57.04 37.95 57.04 37.95
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 43.3 28.8 42.54 28.31 43.44 28.91
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 81.4 54.1 81.37 54.14 81.37 54.14
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 3.25 2.16 3.16 2.1 3.16 2.1
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 6.08/3.16 4.05/2.1 5.96/3.16 3.97/2.1 5.85/3.16 3.89/2.1

ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ. ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ

Παράδειγμα Περιγραφή Προβλήματος Εγχειρίδιο, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου LRFD (ΦPn), δέρμα μόσχου ακατέργαστου ASD (Pn/Ω), δέρμα μόσχου ακατέργαστου
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 306 204 305.73 203.82 305.73 203.82
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 117 77.6 116.64 77.6 116.64 77.6
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 24.3 16.2 24.3 16.17 24.3 16.17
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 86 57.2 85.88 57.13 85.88 57.13
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 195 130 195.05 129.77 195.05 129.77
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 189 126 189.01 125.76 189.01 125.76
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ 42.6 28.3 42.55 28.31 42.55 28.31

ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ. ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ

Παράδειγμα Περιγραφή Προβλήματος Εγχειρίδιο, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ LRFD (ΦPn,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ASD (Pn/Ω,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ,ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ), ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ
ΚΑΜΠΑΚΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΜΜΠΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 0.928 0.931 0.928 0.93 0.928 0.93
ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 0.873 0.874 0.874 0.876 0.874 0.876
ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ ΣΧΗΜΑ W ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 0.979 0.982 0.98 0.982 0.98 0.982
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή