Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ξεκινώντας
  4. Ενότητα και υποβολή ενότητας

Ενότητα και υποβολή ενότητας

Calculating the section properties and submitting them to to be used by other areas of SkyCiv’s software is the primary purpose of the Section Builder.

Calculating Section Properties

After a section has been added on the design area, the section properties can be calculated by clicking the ‘Calculate’ κουμπί.

ξεκινώντας 6
Notice that a menu will open up on the right which tabulates the section property results. The results are separated into properties for geometric, στιγμή αδράνειας, elastic section moduli, κουρεύω, and torsion.

Submitting

SkyCiv’s Section Builder is integrated into SkyCiv Beam and SkyCiv S3D. Με αυτόν τον τρόπο, whenever members are created, they can be assigned a cross section created with SkyCiv’s Section Builder. μέρη ενός τοίχου αντιστήριξης όπως ορίζονται στους τύπους μοντέλου τοίχου αντιστήριξης, the calculated section properties are fed into the other software modules for further structural analysis.

Adding a Section in SkyCiv Beam

In SkyCiv Beam, the Section Builder is accessed by clicking ‘Add/Edit Section’.

Adding a Section in SkyCiv Structural 3D

Στο SkyCiv S3D, the Section Builder is accessed by clicking the ‘Sections’ κουμπί μενού, and then clicking the ‘Builderbutton at the top of for form.

After a section has been created, to submit your section to your beam/member, simply click the ‘Submit’ κουμπί. Note that the ‘Submitbutton does not exist on the standalone version of Section Builder. αντι αυτου, you need to access the version of Section Builder which is integrated into Beam or S3D to submit your section.

ξεκινώντας 7

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή