Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Ίδρυμα SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Ίδρυμα SkyCiv
  3. Απομονωμένες θέσεις
  4. Ίδρυμα SkyCiv – Επαλήθευση
  5. Επαλήθευση CSA A23.3-14 # 1

Επαλήθευση CSA A23.3-14 # 1

 

manual_csa

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού τομών των διατάξεων CSA A23.3 για μεμονωμένες θεμελιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν με το SkyCiv. Όλα τα παραδείγματα αναφέρονται από τα ακόλουθα βιβλία:

Βιβλίο 1: Svetlana Brzev και John Pao. Ενισχυμένο σκυρόδεμα: Μια Πρακτική Προσέγγιση, 2009.

Παράδειγμα # 1 Design of Axially Loaded Isolated Footing

αναφορά: Βιβλίο 1, p.605.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A typical cross-section of a square-shaped spread footing supporting a 500 mm square concrete interior column is shown in the figure below. The column carries a specified dead load of 1000 kN and a specified live load of 1000 ΚΝ. The allowable soil bearing pressure is 250 kPa.

Βιβλίο RC

Φιγούρα 2: Βιβλίο RC #1

ΦΟΡΤΩΣΗ

Εξετάζονται δύο περιπτώσεις στατικών φορτίων:

\( \κείμενο{ρε} = 1000 \κείμενο{ ΚΝ} \)
\( \κείμενο{μεγάλο} = 1000 \κείμενο{ ΚΝ} \)

The results of service and factor load combination are in computed in reference of NBCC 2010.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Βιβλίο RC. Βιβλίο RC Βιβλίο RC Βιβλίο RC.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα συγκρίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποτελέσματα
Παράμετρος Book Reference SkyCiv
Φορτία
SLS 2000 2141.01
ULS 2750 2926.26
Διπλή διάτμηση
qf 305 325.14
Βιβλίο RC
Βιβλίο RC 640 725.47
One Way Shear Capacity 730 753.7
Διπλή διάτμηση
μπο 4.1 4.2
Punching shear force 2750 2567.8
Two Way Shear Capacity 2734.29 2852.8
Κάμψη
Διπλή διάτμηση 715 762.05
Χωρητικότητα στιγμής 715 797.66

Σημειώσεις: Discrepancies on some values are due to the following:

*Actual self weight of column and footing are considered in SkyCiv. Επιπλέον, SkyCiv requires a column height greater than zero.

*SkyCiv calculates actual measurement of the effective depth for both directions.

 

 

SkyCiv Foundation module offers an innovative and user-friendly interface for the design and analysis of an isolated footing in accordance with CSA A23.3-14.

Θέλετε να δοκιμάσετε το λογισμικό Foundation Design του SkyCiv? Το δωρεάν εργαλείο μας επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν υπολογισμούς μεταφοράς φορτίου χωρίς καμία λήψη ή εγκατάσταση!

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή