Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Γενικός Σχεδιαστής Ενότητας
  4. Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα (RC) Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Εισαγωγή

SkyCiv ΓενικόςΣχεδιαστής ενότητας (Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα) Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα:

  1.  Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα;
  2.  Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα;
  3.  Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμακαιμε-φάΧ;
  4.  Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

γενική διατομή σκυροδέματος για δοκούς και κολώνες

Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv (Ισχυρό μη γραμμικό Οπλισμένο Σκυρόδεμα) Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCivΓενική ροή εργασίας

Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv – (1) Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv, (2) Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv, (3) Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv (4) λύσει. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv, Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv (Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv) Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv. Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCivκαιμε-φάΧ.

          Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv

Σχεδιαστής Γενικού Τμήματος SkyCiv

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου. Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου (Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου) Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου.

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου

[Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου”Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου”] Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου!

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου. Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου,Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου (Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου) Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου!

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου > Σκυρόδεμα.
Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου. Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου:

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου

Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου Η πρόσβαση στο GSD γίνεται μέσω του Section Builder μέσα από τον Πίνακα ελέγχου, ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης. ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης – ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης. Έτσι, ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης:

ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης

ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης

ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης (π.χ. ΣΕ 1992 – ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης) ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης. ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης. Έτσι, ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό:
Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό

Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό (Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό)

ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησηςΗ παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό: Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό και Γραμμή μπαρ. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμόΗ παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα θέση ράβδου ή τη διάμετρο της, ή ακόμη και να το αφαιρέσετε από την ενότητα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό, Γραμμή μπαρ, Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν σωστό ορισμό; το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους, το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδουςΓραμμή μπαρλειτουργία:


το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους
το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους

το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους

ή για να ορίσετε προσαρμοσμένο υλικό σκυροδέματος όπως τιμές αρχικού διαγράμματος συντελεστή ελαστικότητας και τάσης-καταπόνησης το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους. το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους. το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους.
το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους

Ανάλυση

το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους, Κάντε κλικ Εκτέλεση ανάλυσης(κάτω απόΑνάλυσηαναπτυσσόμενο μενού). το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους. το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους, το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους (το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους 1.0 το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους, το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους), το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους (το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους, το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους).

το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους

το κάτω μέρος του τμήματος έχει σημειακές ράβδους Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης– Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης. Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης (Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης) Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης (Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης) Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης, Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης (Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης) Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης (Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης). Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης, Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης.

Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης

Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης. Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης. Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης. Το εικονίδιο στη σειρά θα εμφανίσει το πλαίσιο διαλόγου με λεπτομερή αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση φόρτωσης (Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M). Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M, Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M2 + Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M2. Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M. Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M: 1 Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M, 2 Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M. Έτσι, Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M, Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M, Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M. Καμπύλες Mz-My και καμπύλες F-M. Αυτή η τρισδιάστατη γραφική παράσταση επιτρέπει τη σύντομη διερεύνηση της γενικής ικανότητας αντοχής του τμήματος με μεγάλο αριθμό περιπτώσεων φόρτωσης και αλληλεπίδρασης προεπιλεγμένων στοιχείων φορτίου.

Αυτή η τρισδιάστατη γραφική παράσταση επιτρέπει τη σύντομη διερεύνηση της γενικής ικανότητας αντοχής του τμήματος με μεγάλο αριθμό περιπτώσεων φόρτωσης και αλληλεπίδρασης προεπιλεγμένων στοιχείων φορτίου

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή