Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv
  3. v1 Τεκμηρίωση
  4. Γονικό μέλος

Γονικό μέλος

Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας, Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας’ Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας.

press parent member button to bring up popup

Ολοκληρωμένο

Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας, Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας, Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας. Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας’ Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας.

view connection assembly parent member options

Αυτόνομο

Το γονικό μέλος είναι το υποστηρικτικό μέλος της διάταξης σύνδεσής σας.

standalone options for parent member popup
αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους. αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους, αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους’ αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους’ αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους.

section database popup to pick a database section
αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους. αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους, αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους’ αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους, αυτόνομες επιλογές για αναδυόμενο παράθυρο γονικού μέλους.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή