Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Μοντέλα επαλήθευσης S3D
  4. Δομή αυγών

Δομή αυγών

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο σκοπός αυτής της δοκιμαστικής περίπτωσης είναι να επικυρώσει μέρος της ανάλυσης μιας κατασκευής με προσαρμοσμένες τομές με τη συμπερίληψη της περιοχής διάτμησης στην ανάλυση, ΕΙΔΙΚΑ:

  • Εκτροπή
  • Δυνάμεις/Στιγμές
  • Non-linear Analysis using small displacement theory

Τα αποτελέσματα του Structural 3D συγκρίθηκαν με ένα λογισμικό ανάλυσης τρίτου μέρους.

Ρύθμιση μοντέλου

The structure is a 168-node, 446-δομή πλαισίου μέλους που υποστηρίζεται από σταθερά στηρίγματα. The building exterior consists of 5 rectangular sections, with the base section having a dimension of 120×220 and where every succeeding level, the depth of the section decreases by 20mm. The horizontal members, as well as the exterior braces, have a circular section with a diameter of 30. The rectangular sections are comprised of a material property labelled as ‘coconut wood’, while the circular sections are made of a material property labelled ‘bamboo’.

Σημεία αξιολόγησης: 10
Τύπος επίλυσης: Μη γραμμική ανάλυση (14 επαναλήψεις)

Egg structure

Egg structure sections

Egg structure materials

Αποτελέσματα ανάλυσης

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv Τρίτο μέρος Διαφορά
Η στιγμή Ζ Μέλος 78, Τελικός κόμβος 0.65826 kN-m 0.65854 kN-m -0.04252%
Στιγμή Υ Μέλος 72, Έναρξη Κόμβου 0.61653 kN-m 0.61735 kN-m 0.13283%
Διάτμηση Υ Μέλος 106, Έναρξη Κόμβου 0.10206 ΚΝ 0.10167 ΚΝ 0.38359%
Διάτμηση Ζ Μέλος 105, Τελικός κόμβος -3.07076 ΚΝ -3.10246 ΚΝ -1.02177%
Αντίδραση Υ Κόμβος 117 -20.20429 ΚΝ -20.21266 ΚΝ -0.04141%
Αντίδραση Υ Κόμβος 76 14.89095 ΚΝ 14.89485 ΚΝ -0.02618%
Εκτροπή Χ Κόμβος 86 5.04312 χιλ 5.01348 χιλ 0.59121%
Εκτροπή Υ Κόμβος 18 -0.11258 χιλ -0.11255 χιλ 0.02665%
Περιστροφή Z Κόμβος 116 0.00228 rad 0.00227 rad 0.44053%
Περιστροφή Χ Κόμβος 110 -0.00133 rad -0.00133 0.00000%

Στιγμιότυπα οθόνης αποτελεσμάτων

Egg structure displacements
Showing global deflection results in the X through linear analysis

Egg structure displacements non-linear
Showing global deflection results in the X through non-linear analysis

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή