Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Μοντέλα επαλήθευσης S3D
  4. Δομή αυγών

Δομή αυγών

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a structure with custom sections with the inclusion of shear area in the analysis, ΕΙΔΙΚΑ:

  • Εκτροπή
  • Forces/Moments
  • Non-linear Analysis using small displacement theory

The Structural 3D results were compared against a third party analysis software.

Ρύθμιση μοντέλου

The structure is a 168-node, 446-member frame structure supported by fixed supports. The building exterior consists of 5 rectangular sections, with the base section having a dimension of 120×220 and where every succeeding level, the depth of the section decreases by 20mm. The horizontal members, as well as the exterior braces, have a circular section with a diameter of 30. The rectangular sections are comprised of a material property labelled as ‘coconut wood’, while the circular sections are made of a material property labelled ‘bamboo’.

Evaluation points: 10
Solve Type: Μη γραμμική ανάλυση (14 επαναλήψεις)

Egg structure

Egg structure sections

Egg structure materials

Αποτελέσματα ανάλυσης

Αποτέλεσμα Τοποθεσία SkyCiv Τρίτο μέρος Διαφορά
Moment Z Μέλος 78, End Node 0.65826 kN-m 0.65854 kN-m -0.04252%
Στιγμή Υ Μέλος 72, Start Node 0.61653 kN-m 0.61735 kN-m 0.13283%
Διάτμηση Υ Μέλος 106, Start Node 0.10206 ΚΝ 0.10167 ΚΝ 0.38359%
Διάτμηση Ζ Μέλος 105, End Node -3.07076 ΚΝ -3.10246 ΚΝ -1.02177%
Αντίδραση Υ Κόμβος 117 -20.20429 ΚΝ -20.21266 ΚΝ -0.04141%
Αντίδραση Υ Κόμβος 76 14.89095 ΚΝ 14.89485 ΚΝ -0.02618%
Deflection X Κόμβος 86 5.04312 χιλ 5.01348 χιλ 0.59121%
Deflection Y Κόμβος 18 -0.11258 χιλ -0.11255 χιλ 0.02665%
Περιστροφή Z Κόμβος 116 0.00228 rad 0.00227 rad 0.44053%
Rotation X Κόμβος 110 -0.00133 rad -0.00133 0.00000%

Result Screenshots

Egg structure displacements
Showing global deflection results in the X through linear analysis

Egg structure displacements non-linear
Showing global deflection results in the X through non-linear analysis

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή