Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ενσωματωμένα και σύνθετα τμήματα
  4. Διακοπές και τρύπες

Διακοπές και τρύπες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, Σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παράδειγμα: Σε ορισμένες περιπτώσεις

1) Σε ορισμένες περιπτώσεις 50 Σε ορισμένες περιπτώσεις 70 χιλ.

 

2) Σε ορισμένες περιπτώσεις’ Σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 14

3) Σε ορισμένες περιπτώσεις 20 χιλ.

 

4) Σε ορισμένες περιπτώσεις 15 Σε ορισμένες περιπτώσεις, και 25 Σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

5) Σε ορισμένες περιπτώσεις’ Σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για "Cutout". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για "Cutout", Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για "Cutout"’ Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για "Cutout". Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για "Cutout".

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή