Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Structural 3D
  3. Πρίπλασμα
  4. Λειτουργίες

Λειτουργίες

Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε, Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε, Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε, Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε

Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε (Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε)

Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε (Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε) Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε. Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε (π.χ. Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε) Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε (π.χ. Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε).

Παράδειγμα: Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε

Σε αυτό το παράδειγμα, Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε 3 Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε. Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 1
Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε, Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 2

Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε Προχωρημένος Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε, Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε Λειτουργίες Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε επιλογή. Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε, Ctrl + ρε:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 3
Επιλέξτε τα μέλη που θέλετε να επαναλάβετε. Σε αυτό το παράδειγμα, Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα. Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα 2 Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα, Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα 3 Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα, Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα (απόλυτος) Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα.

Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 4
Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα. Οπως βλέπεις, 2 Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα, Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα 3 μέτρα. Θέλουμε δύο επιπλέον πλαίσια πύλης που χωρίζονται μεταξύ τους κατά τρία μέτρα. Σημείωση, με την θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση, θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση, θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 5

θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση, θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση.

θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση

θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση parts or all of your structure. Let’s use the same example that is shown in the Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε Ενότητα. Start by selecting the part of the structure you wish to mirror, και επιλέγοντας Επεξεργασία > Λειτουργίες > Καταστολή και μετατόπιση της δομής σας Επαναλάβετε:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 6

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους:

  • Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδουςΣτη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους, Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους? Στο παράδειγμά μας, Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους.
  • Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδουςΣτη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους, Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους 0 Μ. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους, Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 7

Υπόδειξη: Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους, Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους (CTRL + ΜΕ) Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το επόμενο αναδυόμενο παράθυρο με τις δύο ακόλουθες απαιτούμενες εισόδους, με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m (με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m)

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 8

με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m

με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m, με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m. με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m, με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m, με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m. με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m (με το μοντέλο γυρισμένο πανομοιότυπα γύρω από τον άξονα x = 0m):

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 9

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z, Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z (Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z):

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 11

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 12

 

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z, πλάκες, φορτία, Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z. Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z, Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z. SkyCiv will automatically handle any connected or associated elements to your suppressed members. Για παράδειγμα, if a point load is added to a member, and that member is suppressed, θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση.

Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z:

1. Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z – Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z

2. Επεξεργασία – Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z – θα αγνοήσουμε επίσης αυτό το σημειακό φορτίο στην ανάλυση. This provides a quick and easy reference of all the suppressed elements in your structure:

3. Θέλουμε να μετατοπίσουμε τους κόμβους μόνο κατά μήκος του άξονα z:

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή