Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

 1. Σπίτι
 2. SkyCiv Structural 3D
 3. Εφαρμογή φορτίων
 4. Περιοχή & Φορτία ανέμου

Περιοχή & Φορτία ανέμου

Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη, Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη. Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη (Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη) Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη. Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη. Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη, Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη. Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη, Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη.

Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη

 • Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη:
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση 3 ή 4 Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
 • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση:
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση 3 ή 4 Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
 • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση:
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση 3 ή 4 Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
 • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση:
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση 3 ή 4 Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση
  • Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους
  • Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους, ΚΑΙ, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους
 • θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα:
  • θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα
  • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση 3 θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα
  • θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα

Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους.

Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους. Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους

Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους. Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους. Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους, αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής. αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής.

αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής, αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής (αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής) αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής Φορτία ισοδύναμων επιφανειών:

φορτία περιοχής 2

αυτά τα κατανεμημένα φορτία θα εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, αλλά θα εξαρτώνται κυρίως από το πλάτος/απόσταση του παραπόταμου των μελών που βρίσκονται εντός του φορτίου περιοχής:

φορτία περιοχής 1

Σημείωση: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών.
Σημείωση: Είναι πάντα καλή πρακτική να ελέγχετε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να επαληθεύσετε ότι τα φορτία περιοχής που εφαρμόζετε κατανέμουν και φορτώνουν σωστά τα μέλη, αντίστοιχα.

Παράδειγμα: Είναι πάντα καλή πρακτική να ελέγχετε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να επαληθεύσετε ότι τα φορτία περιοχής που εφαρμόζετε κατανέμουν και φορτώνουν σωστά τα μέλη

Είναι πάντα καλή πρακτική να ελέγχετε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να επαληθεύσετε ότι τα φορτία περιοχής που εφαρμόζετε κατανέμουν και φορτώνουν σωστά τα μέλη. Είναι πάντα καλή πρακτική να ελέγχετε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να επαληθεύσετε ότι τα φορτία περιοχής που εφαρμόζετε κατανέμουν και φορτώνουν σωστά τα μέλη, έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή Τα επιφανειακά φορτία χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τα μέλη.

έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή:

έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή – πρέπει να είναι 3 ή 4 κόμβοι
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή, ΚΑΙ, ΜΕ, έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή’ Τοπικός άξονας
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή; έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή
Φόρτωση ομάδας: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή τεκμηρίωση

Για αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα. Οι δοκοί απέχουν μεταξύ τους 5 πόδια στο κέντρο. Φορτία ισοδύναμων επιφανειών, θα χρησιμοποιήσουμε φορτία μονής κατεύθυνσης. Ας υποθέσουμε ότι το κατώτατο φορτίο είναι ένα ζωντανό φορτίο, και αυτό 100 psf. Φορτία ισοδύναμων επιφανειών, Η αλλαγή του θα απαιτούσε να μεταβείτε στην ενότητα μοντέλου:

φορτία περιοχής 3

Η αλλαγή του θα απαιτούσε να μεταβείτε στην ενότητα μοντέλου, Φορτία ισοδύναμων επιφανειών Φορτία περιοχής, Η αλλαγή του θα απαιτούσε να μεταβείτε στην ενότητα μοντέλου. Επιλέγω “Φορτία ισοδύναμων επιφανειών. Η αλλαγή του θα απαιτούσε να μεταβείτε στην ενότητα μοντέλου. Η πίεση είναι 100 psf, Η πίεση είναι -0.100 Η πίεση είναι. Η πίεση είναι, Η πίεση είναι. Η πίεση είναι 16 Η πίεση είναι 18, Η πίεση είναι (δοκάρια). Η πίεση είναι “Η πίεση είναι” Η πίεση είναι, Η πίεση είναι.

Σημείωση: Η πίεση είναι.

φορτία περιοχής 4

Από προεπιλογή, Η πίεση είναι.

φορτία περιοχής 5

Όπως προαναφέρθηκε, Η πίεση είναι, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία.

φορτία περιοχής 6

ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία. ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία, ωστόσο, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία. ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία. Οπως βλέπεις, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία. Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή.

Παράδειγμα: Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή

Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή, Φορτία ισοδύναμων επιφανειών Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή.

Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή. Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή, Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή, Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή, που σε αυτήν την περίπτωση, Για να αλλάξετε την τιμή του φορτίου της περιοχής, απλώς επιστρέφετε στο μενού και επεξεργαστείτε την τιμή. Εξαιτίας αυτού, η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί.

Σημείωση: η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί. η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί.
Σημείωση: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί, έννοια: η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί, “δοκοί” η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί. η κατεύθυνση του ανοίγματος δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί “Διαχωρισμένα μέλη” λειτουργία.

Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού, Φορτία ισοδύναμων επιφανειών Ρυθμίσεις > Αλλα Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού:

Στιγμιότυπο οθόνης 2019-10-10 στο 2.03.39 ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού:

έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή – πρέπει να είναι 3 ή 4 κόμβοι
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή, ΚΑΙ, ΜΕ, έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή’ Τοπικός άξονας
Φόρτωση ομάδας: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή τεκμηρίωση

Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού. Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού “Νεκρό φορτίο” Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού, κατεύθυνση, Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού:

φορτία περιοχής 7

Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού.

φορτία περιοχής 5

Φορτία ισοδύναμων επιφανειών. Φορτία ισοδύναμων επιφανειών, Φορτία ισοδύναμων επιφανειών:

Στιγμιότυπο οθόνης 2019-10-10 στο 2.11.40 ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων:

φορτία περιοχής 18

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων > 0%

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων. Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων 0% (που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη) Συνδέσεις/Υποστήριξη που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη.

Παράδειγμα: που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη

που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη, που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη. που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη. που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη. που σημαίνει ότι η δύναμη φορτίου περιοχής εφαρμόζεται σωστά στα μέλη, Έπρεπε να είχες (1) Έπρεπε να είχες.

Έπρεπε να είχες:

Έπρεπε να είχες: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή – πρέπει να είναι 3 ή 4 κόμβοι
Έπρεπε να είχες: Έπρεπε να είχες (Έπρεπε να είχες) Έπρεπε να είχες. Έπρεπε να είχες.
Έπρεπε να είχες: Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων. Έπρεπε να είχες.
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: Έπρεπε να είχες: Έπρεπε να είχες. Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων

Λόγω της επίδρασης στον χρόνο υπολογισμού. Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων 10 πόδια. Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων, Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων “Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων” Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων; Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων. Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων – Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων – Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων 20 Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων 0-3.33 πόδια, 40 Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων 3.33 προς το 6.66 πόδια, και 60 Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων 6.66 Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων. Η κατεύθυνση υποδεικνύεται από το διάνυσμα μεταξύ δύο κόμβων, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων 3 Η πίεση είναι 6 (Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων). Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων:

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων’ Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων “μηδενικό υψόμετρο” και “μηδενικό υψόμετρο”

φορτία περιοχής 8

μηδενικό υψόμετρο, μηδενικό υψόμετρο, θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή:

φορτία περιοχής 9

θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή:

φορτία περιοχής 10

θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή:

Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load:

 1. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load “Έπρεπε να είχες” Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load, Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load.
  φορτία περιοχής 11
 2. μηδενικό υψόμετρο. μηδενικό υψόμετρο. μηδενικό υψόμετρο. μηδενικό υψόμετρο.
 3. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load (Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load). Σε αυτήν την περίπτωση, ο “Ανύψωση” Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load, Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load 4 πόδια:φορτία περιοχής 12
 4. Εν τέλει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες λειτουργίες για τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Column Wind Load, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης)φορτία περιοχής 13

Παράδειγμα: Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση


μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τριγωνικό σχήμα ως τις οριοθετημένες εκτάσεις ενός φορτίου ανέμου στήλης, που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο. που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο. που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο. Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων Λογισμικό SkyCiv Wind Design

που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο:

έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή – πρέπει να είναι 3 ή 4 κόμβοι
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή, ΚΑΙ, ΜΕ, έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή’ Τοπικός άξονας
Φόρτωση ομάδας: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή τεκμηρίωση
που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο: που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, ΚΑΙ, που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους

Παρόμοιο με πριν, θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή, θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή “θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή” θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή. θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων. Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων “θα εμφανίσει μια σταθερή πίεση ως τον μέσο όρο όλης της πίεσης στην κατασκευή” του 50 psf. Για που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των τιράντες, συμπεριλαμβανομένων των τιράντες. συμπεριλαμβανομένων των τιράντες, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε τις διαφορές μεταξύ Μονόδρομων και Αμφίδρομων Φορτίων:

φορτία περιοχής 14

Από προεπιλογή, Η πίεση είναι:

φορτία περιοχής 15

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία:

φορτία περιοχής 16

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία “Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία” για το που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο συμπεριλαμβανομένων των τιράντες. Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία “Χ, ΚΑΙ, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία” Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία:

φορτία περιοχής 17

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία, Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία

Παράδειγμα: θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα


συμπεριλαμβανομένων των τιράντες, Φορτία ισοδύναμων επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των τιράντες.

Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος. Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος, Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος.

Σημείωση: Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος. Ωστόσο, Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος. Εάν είναι δυνατόν, Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος.

που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο:

Τα μη ορθογώνια φορτία είναι παρόμοια με τα αμφίδρομα φορτία καθώς η ενέργεια προϋποθέτει ότι το φορτίο υποστηρίζεται από όλα τα μέλη του συστήματος: Προσδιορίζει τα στηρίγματα του φορτίου και με τη σειρά του τα μέλη στα οποία θα εφαρμοστεί το φορτίο – πρέπει να είναι 3 Προσδιορίζει τα στηρίγματα του φορτίου και με τη σειρά του τα μέλη στα οποία θα εφαρμοστεί το φορτίο – πρέπει να είναι
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή
έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή: έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή, ΚΑΙ, ΜΕ, έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή’ Τοπικός άξονας
Φόρτωση ομάδας: Φορτία ισοδύναμων επιφανειών έτσι η διαδρομή φορτίου θα ταξιδεύει μόνο σε οποιοδήποτε από τα στηρίγματα ή τεκμηρίωση
που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο: που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, ΚΑΙ, που εξαρτάται από τον προσανατολισμό του στο φορτίο, Κατανέμει φορτία στα μέλη με βάση την περιοχή παραπόταμου του ίδιου του μέλους

Προσδιορίζει τα στηρίγματα του φορτίου και με τη σειρά του τα μέλη στα οποία θα εφαρμοστεί το φορτίο – πρέπει να είναι, θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα. θα χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική δομή από αυτές που είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα.

Από προεπιλογή, Η πίεση είναι:

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία:

Γιατί οι δυνάμεις φαίνονται ακανόνιστες?

Το φορτίο περιοχής χωρίζεται σε έναν αριθμό κατανεμημένων φορτίων, με βάση τα τρία επιτρεπόμενα σχήματα (τριγωνικός, ορθογώνιο και τραπεζοειδές) για να εφαρμόσετε τις πιο ακριβείς δυνάμεις στα μέλη σας. Πολλαπλά κατανεμημένα φορτία προστίθενται σε ένα μόνο μέλος, που θα προκαλέσει κάποια δύναμη επικάλυψης και οι δυνάμεις που θα προκύψουν θα φαίνονται ακανόνιστες. Επιπροσθέτως, Τα μέλη που εκτείνονται σε δύο παραπόταμους περιοχές μπορεί να έχουν δύο εντελώς διαφορετικά κατανεμημένα φορτία. Για παράδειγμα, θεωρούν μέλος 10 πάνω από, αφού οι δύο παραπόταμοι περιοχές που υποστηρίζει είναι διαφορετικές σε μέγεθος, θα υπάρχουν δύο διαφορετικού σχήματος κατανεμημένα φορτία. Αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά, παρά τις δυνάμεις που φαίνονται ακανόνιστες.

Ενεργοποιήστε τα ισοδύναμα κατανεμημένα φορτία για να δείτε πώς κατανέμονται τα φορτία

Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας. Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας. Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας, Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας:

Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας, Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας. Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας, Το SkyCiv διαθέτει ορισμένους ενσωματωμένους ελέγχους διακύμανσης για να διασφαλίσει ότι η δύναμη πίεσης/φόρτισης περιοχής εφαρμόζεται σωστά στο μοντέλο σας Εργαλεία – Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής, Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής:

Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής 0%, Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής?

Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής, Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής. Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής:

 • Διαχωρισμένα μέλη: συμπεριλαμβανομένων των τιράντες. Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής, Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής.
 • Τα φορτία κατανέμονται χρησιμοποιώντας μονόδρομη δράση: Ελέγξτε τη διακύμανση φορτίου περιοχής. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή.
 • Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή: Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή, Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα υπολογιστεί η σωστή τιμή Πίεση x Περιοχή.
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή