Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Ίδρυμα SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Ίδρυμα SkyCiv
  3. Απομονωμένες θέσεις
  4. Τεχνικό εγχειρίδιο
  5. Σχεδιασμός Spread Footing σύμφωνα με το CSA A23.3

Σχεδιασμός Spread Footing σύμφωνα με το CSA A23.3

Calculation guide in designing an isolated footing based on CSA A23.3-14

SkyCiv Foundation covers the design of isolated footing conforming to CSA A23.3-14¹ and NBCC 20102.

Θέλετε να δοκιμάσετε το λογισμικό Foundation Design του SkyCiv? Our tool allows users to perform Foundation Design calculations without any download or installation!

Design Parameters of an Isolated Footing

Some calculations presented are similar with ACI 318, which is also one of the references of its CSA counterpart.

Απαιτήσεις διάστασης

To determine the dimensions of an isolated footing, σέρβις ή ατέλειωτα φορτία, όπως νεκρός (ρε), Ζω (μεγάλο), Ανεμος (Δ), Σεισμικός (μι), κ.λπ. θα εφαρμοστούν χρησιμοποιώντας συνδυασμούς φορτίων, as defined by NBCC 2010. Ό, τι κι αν συνδυάζει φορτίο θα θεωρείται το φορτίο σχεδιασμού, and will be divided to the allowable soil pressure as shown in Equation 1.

\(\κείμενο{ΕΝΑ} = frac{\κείμενο{Π}_{\κείμενο{ν}}}{\κείμενο{ε}_{\κείμενο{όλα}}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 1

όπου:
εόλα = allowable soil pressure
Πν = unfactored design load
A = Περιοχή ιδρύματος

Μονόδρομη κουρά

To check for Διαδικτυακός υπολογιστής ποδιών για επιθέματα από σκυρόδεμα, the Critical Shear Plane (Ανατρέξτε στην Εικόνα 1) is located at a distance “ρε” από το πρόσωπο μιας στήλης.

Isolated Footing Design, ACI 318-14

Φιγούρα 1. Critical Plane Shear of One-way shear

ο Μονόδρομος Κουρεύω Ζήτηση ή Βφά υπολογίζεται με την προϋπόθεση ότι το πέλμα έχει προεξοχή μακριά από τη στήλη όπου βρίσκεται η περιοχή (το κόκκινο) υποδεικνύεται στο σχήμα 2, σύμφωνα με το CSA A23.3-14, Ενότητα 13.3.6.

ο Χωρητικότητα διάτμησης μονής κατεύθυνσης ή Βντο ορίζεται ως η τελική ισχύς διάτμησης και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 2 ανά CSA A23.3-14, Ενότητα 11.3.4.

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} = phi _{\κείμενο{ντο}} \φορές lambda φορές sqrt{\κείμενο{φά'}_{\κείμενο{ντο}}} \φορές κείμενο{σι}_{\κείμενο{β}} \φορές κείμενο{ρε} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 2 (CSA A23.3-14 Eq. 11-6)

όπου:
ϕντο = resistance factor for concrete
λ = modification factor for concrete density
φά’ντο = καθορισμένη αντοχή σκυροδέματος, MPa
σιβ = width of the footing, χιλ
d = effective shear depth, χιλ

Shear Demand and Shear Capacity must meet the following equation to meet the design requirements of CSA A23.3-14:

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{φά}} \leq phi κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 3 (CSA A23.3-14 Εξ. 11.3)

Ίδρυμα SkyCiv, σύμφωνα με την εξίσωση 3, υπολογίζει τη μονόδρομη αναλογία διατμητικής ενότητας (Εξίσωση 4) λαμβάνοντας το Shear Demand πάνω από το Shear Capacity.

\( \κείμενο{Unity Ratio} = frac{\κείμενο{Διατμητική ζήτηση}}{\κείμενο{Ικανότητα διάτμησης}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 4

Αμφίδρομη κουρά

ο Αμφίδρομη κουρά οριακή κατάσταση, γνωστός και ως διάτμηση διάτμησης, extends it critical section to a distanced/2from the face of the column and around the perimeter of the column. Το κρίσιμο επίπεδο διάτμησης βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της βάσης (Ανατρέξτε στην Εικόνα 2).

Isolated Footing Design, ACI 318-14

Φιγούρα 2. Critical Shear Plane of Two-way shear

ο Δύο τρόποιάκου Ζήτηση ή Βφά εμφανίζεται στο κρίσιμο επίπεδο διάτμησης, located a distance ofd/2” όπου το (το κόκκινο) εκκολαφθείσα περιοχή, υποδεικνύεται στο σχήμα 2, σύμφωνα με το CSA A23.3-14, Ενότητα 13.3.3.

ο Ικανότητα διάτμησης ή Βντο is governed by the least value calculated using Equation 5, 6, και 7 ανά CSA A23.3-14, Ενότητα 13.3.4.1

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} = αριστερά ( 1 + \frac{2}{\βήτα_{\κείμενο{ντο}}} \σωστά ) \φορές 0.19 \times \lambda \times \phi _{\κείμενο{ντο}} \φορές sqrt{φά'_{ντο}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 5 (CSA A23.3-14 Εξ. 13.5)

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} = αριστερά ( \frac{\άλφα_{\κείμενο{μικρό}} \φορές κείμενο{ρε}}{\κείμενο{σι}_{\κείμενο{ο}}} + 0.19 \σωστά ) \times \lambda \times \phi _{\κείμενο{ντο}} \φορές sqrt{φά'_{ντο}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 6 (CSA A23.3-14 Εξ. 13.6)

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} = 0.38 \times \lambda \times \phi _{\κείμενο{ντο}} \φορές sqrt{φά'_{ντο}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 7 (CSA A23.3-14 Εξ. 13.7)

Σημείωση: βντο is the ratio of long side to short side of the column, συμπυκνωμένο φορτίο, ή περιοχή αντίδρασης και αμικρό is given by 13.3.4.1

όπου:
λ = modification factor for concrete density
φά’ντο = specified compressive concrete strength, MPa
d = απόσταση από ακραίες ίνες συμπίεσης έως κεντροειδές οπλισμό διαμήκους τάσης, χιλ

Shear Demand and Shear Capacity must meet the following equation to meet the design requirements of CSA A23.3-14:

\(\κείμενο{Β}_{\κείμενο{φά}} \leq phi κείμενο{Β}_{\κείμενο{ντο}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 8 (CSA A23.3-14 Εξ. 11.3)

Ίδρυμα SkyCiv, σύμφωνα με την εξίσωση 8, υπολογίζει την αμφίδρομη αναλογία διατμητικής ενότητας (Εξίσωση 9) λαμβάνοντας το Shear Demand πάνω από το Shear Capacity.

\( \κείμενο{Unity Ratio} = frac{\κείμενο{Διατμητική ζήτηση}}{\κείμενο{Ικανότητα διάτμησης}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 9

Κάμψη

Flexural απομονωμένη, Isolated Footing Design, ACI 318-14

Φιγούρα 3. Critical Flexure Section

ο Κάμψη limit state occurs at το τμήμα κρίσιμης κάμψης, βρίσκεται στην πρόσοψη της στήλης στην κορυφή του υποστρώματος (Ανατρέξτε στην Εικόνα 3).

ο Moment Demand, ή Μφά βρίσκεται στο τμήμα κρίσιμης κάμψης (μπλε καταπακτή) υποδεικνύεται στο σχήμα 3, και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 10.

\( \κείμενο{Μ}_{εσύ} = κείμενο{ε}_{εσύ} \φορές αριστερά ( \frac{μεγάλο_{Χ}}{2} – \frac{ντο_{Χ}}{2} \σωστά ) \φορές l_{με} \φορές αριστερά ( \frac{\frac{μεγάλο_{Χ}}{2} – \frac{ντο_{Χ}}{2} }{2} \σωστά ) \δεξί βέλος \) Εξίσωση 10

όπου:
εεσύ = συντελεστής πίεσης του εδάφους, kPa
μεγάλοΧ = footing dimension along the x-axis, χιλ
μεγάλομε = footing dimension along the z-axis, χιλ
ντοΧ = column dimension along the x-axis, χιλ

ο Moment Resistance, ή Μρ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 11.

\( \κείμενο{Μ}_{ρ} = phi_{\κείμενο{μικρό}} \φορές A_{μικρό} \φορές f_{και} \φορές αριστερά( ρε – \frac{ένα}{2} \σωστά) \δεξί βέλος \) Εξίσωση 11


όπου:
ϕμικρό = resistance factor for non-prestressed reinforcing bars
d = απόσταση από ακραίες ίνες συμπίεσης έως κεντροειδές οπλισμό διαμήκους τάσης, χιλ
ΕΝΑμικρό = περιοχή ενίσχυσης, χιλ2
a = βάθος ισοδύναμου ορθογώνιου μπλοκ τάσης, χιλ
fy = reinforcement strength, MPa

Moment Demand and Moment Resistance must meet the following equation to meet the design requirements of CSA A23.3-14:

\(\κείμενο{Μ}_{\κείμενο{ρ}} \leq phi κείμενο{Μ}_{\κείμενο{φά}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 12

Ίδρυμα SkyCiv, σύμφωνα με την εξίσωση 12, υπολογίζει την αναλογία κάμψης (Εξίσωση 13) λαμβάνοντας το Flexural Demand πάνω από το Flexural Capacity.

\( \κείμενο{Unity Ratio} = frac{\κείμενο{Ζήτηση κάμψης}}{\κείμενο{Ικανότητα κάμψης}} \δεξί βέλος \) Εξίσωση 13

 

Δωρεάν αριθμομηχανή σκυροδέματος

Try SkyCiv Free Concrete Footing Calculator to design foundations for footings, συνδυασμένες θέσεις, Διαδικτυακός υπολογιστής ποδιών για επιθέματα από σκυρόδεμα, Διαδικτυακός υπολογιστής ποδιών για επιθέματα από σκυρόδεμα, κι αλλα.

βιβλιογραφικές αναφορές

  1. A23.3-14: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα. Canadian Standards Association, 2014.
  2. Brzev and Pao. Ενισχυμένο σκυρόδεμα: Μια Πρακτική Προσέγγιση, 2009.
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή