Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
 3. Αποτελέσματα
 4. Πρότυπα αποτελέσματα

Πρότυπα αποτελέσματα

The main purpose of the Section Builder is to calculate the various section properties of your section. The standard results refer to the results of a section when ignoring material property differences.

When you’ve finished building your section, simply click ‘Calculateon the top toolbar to determine the section properties. Note that the short wait time associated with each calculate is due to the Finite Element Analysis and Meshing that occurs in the background in order to solve for torsion constant, torsion radius, and warping constant. By using a FEA method to calculate these properties, a higher accuracy is achieved. Less robust programs only use approximate equations on the standard sections for these properties and fail to solve when a non standard section (such as the cross beam below) is entered.

Αποτελέσματα 0
The results are generally broken down into 5 main categories.

 • Γεωμετρικές Ιδιότητες
  • Περιοχή
  • Centroid (ΜΕ)
  • Centroid (ΚΑΙ)
 • Moment of Inertia Properties
  • Από – Moment of Inertia about the Z-axis
  • Ναι – Moment of Inertia about the Y-axis
  • Izy – Στιγμή αδράνειας
  • IzpMoment of Inertia about the principal Z-axis
  • IypMoment of Inertia about the principal Y-axis
  • α – angle of rotation of principal axis
  • rz – Radius of Gyration about the Z-axis
  • ry – Radius of Gyration about the Y-axis
 • Ενότητα Moduli
  • SztElastic Section Modulus about the Z-axis to the top of the section
  • SzbElastic Section Modulus about the Z-axis to the bottom of the section
  • SytElastic Section Modulus about the Y-axis to the top of the section
  • SybElastic Section Modulus about the Y-axis to the bottom of the section
  • Zz – Plastic Section Modulus about the Z-axis
  • ZyPlastic Section Modulus about the Y-axis
 • Διατμητικές ιδιότητες
  • AzShear Area about Z axis
  • Έι – Shear Area about Y axis
  • Qz – Static Moment of Area about the Z neutral axis
  • Qy – Static Moment of Area about the Y neutral axis
 • Torsion Properties
  • Ι – Σταθερότητα στρέψης
  • ρ – Ακτίνα στρέψης
  • και – Στρεβλώνοντας σταθερά

Αποτελέσματα 1

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή