Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Αναλυτικά Shell FEA

  1. Σπίτι
  2. Αναλυτικά Shell FEA
  3. Επαλήθευση
  4. Γενική συγκόλληση / Ψυχρά διαμορφωμένα μέλη

Γενική συγκόλληση / Ψυχρά διαμορφωμένα μέλη

Παράδειγμα CFM_1 [Μη Γραμμικό]

Παράδειγμα CFM_2 [Μη Γραμμικό]

 

Παράδειγμα CFM_3 [Μη Γραμμικό]

Παράδειγμα CFM_4 [Μη Γραμμικό]

Παράδειγμα CFM_5 [Μη Γραμμικό]

Παράδειγμα CFM_6 [Μη Γραμμικό]

Παράδειγμα CFM_7 [Μη Γραμμικό]

 

 

 

 

 

 

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή