Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Beam

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Beam
  3. 3D Απόδοση (Δέσμη)

3D Απόδοση (Δέσμη)

Viewing your Beam and analysis results in 3D

The 3D renderer in SkyCiv Λογισμικό Beam allows you to visualize your beam model in 3D. Note that the cross-section can be seen to scale to the length of your beam. You can left-click to rotate, right-click to drag your beam, and use the mouse wheel to zoom/scale the renderer. You can select results to view using the dropdown at the top left of the renderer. To change the view of your model, use the dropdown at the top right of the renderer.

SkyCiv Beam Renderer

Error: No Results

If you receive the following message and see no 3D render of your beam it means that the Section Builder was not used to create a section for your beam. This could have happened in two ways.

Either,

  • no section was added at all,
  • or only Young’s Modulus (μι) και στιγμή αδράνειας (Ix) values were directly inputted in the ‘Add/Edit Section’ pop up.

SkyCiv Beam No Section
Σε αυτήν την περίπτωση, to access the renderer return to the model using the blue ‘model’ button on the top left of the results page. Use the “Προσθήκη ενότητας” documentation to learn how to add a section to your model. Once you successfully add a section to your model, Solve your beam to access SkyCiv’s 3D Rendering.

SkyCiv Beam Renderer
 

Υπολογιστής δωρεάν δέσμης

Get a taste of SkyCiv Beam with our Υπολογιστής δωρεάν δέσμης σήμερα! Give it a try to see how our software can assist you with your project!

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή