Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Αναλυτικά Shell FEA

  1. Σπίτι
  2. Αναλυτικά Shell FEA
  3. Ανάλυση και Αποτελέσματα
  4. Τύποι ανάλυσης

Τύποι ανάλυσης

Τύπος ανάλυσης

Linear Static – static analysis, takes into account elastic material properties

Γραμμικός λυγισμός – γραμμική ανάλυση ευστάθειας για επιλεγμένο αριθμό ιδιοτρόπων.

Geometry Nonlinear Static – iterative analysis, takes into account elastic material properties and geometry nonlinearity (μεγάλες μετατοπίσεις)

Γεωμετρία + Υλικό Μη Γραμμικό Στατικό – η επαναληπτική στατική ανάλυση λαμβάνει υπόψη τη μη γραμμικότητα του υλικού και της γεωμετρίας (μεγάλες μετατοπίσεις)

Γεωμετρία + Μη γραμμικό υλικό - Δυναμική - επαναληπτική δυναμική ανάλυση λαμβάνει υπόψη τη μη γραμμικότητα του υλικού και της γεωμετρίας (μεγάλες μετατοπίσεις)

 

Στατικές ρυθμίσεις

Συντελεστής γενικού φορτίου – ο συντελεστής θα πολλαπλασιαστεί με όλες τις τιμές φορτίου στο μοντέλο για ανάλυση

Χρονική περίοδος και χρονική αύξηση – ρυθμίσεις ανάλυσης επανάληψης. Αυτές οι ρυθμίσεις για τις περισσότερες περιπτώσεις ανάλυσης έχουν ρυθμιστεί σωστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από προεπιλογή.

 

Δυναμικές ρυθμίσεις

Χρονική περίοδος και χρονική αύξηση – ρυθμίσεις ανάλυσης επανάληψης.

Βήματα εξόδου αποτελεσμάτων – για την καταγραφή των αποτελεσμάτων κατά την ανάλυση

DampingRayleigh damping, alternatively termed proportional damping, represents a variant of viscous damping allocated throughout the elements. This approach constructs a damping matrix, δηλώνεται ως , through a linear amalgamation of the mass matrix and the stiffness matrix

Πλάτος Φορτίου

In nonlinear finite element analysis, the load-time function is a critical feature that defines how loads are applied over time. The software provides the capability to assign varying load intensities at different instances, which is especially useful in simulating real-world conditions where loads are not constant.

To enhance this functionality, the software allows the definition of two amplitude options for the loads. These amplitude options enable users to specify a pattern or a sequence of load values that change over the course of the analysis.

The first amplitude option can define the initial ramp-up of the load, allowing for a gradual increase from zero to the maximum load value, reflecting a more realistic application of force or pressure on the structure. The second amplitude option can describe a subsequent phase, such as a holding pattern, cyclic loading, or a decrease to simulate the removal of the load.

If you only need to deal with a single load amplitude, where all applied loads follow the same function, use ‘Amplitude 1as an example. The program will ignore the second amplitude if it is not used.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή