Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv
 3. Ξεκινώντας
 4. Εισαγωγή στο SkyCiv Steel Connection Design

Εισαγωγή στο SkyCiv Steel Connection Design

Το SkyCiv's Λογισμικό σχεδίασης σύνδεσης χάλυβα allows you to perform various design check calculations for steel connections. Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις, λύση από άκρη σε άκρη μέσω ενός αυτόνομου λογισμικού που βασίζεται σε σύννεφο.

Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις:

 • Ολοκληρωμένη και ενημερωμένη βάση δεδομένων ενοτήτων AISC και EN
 • Αυτόματη απόδοση του μοντέλου σύνδεσης 3D καθώς σχεδιάζετε
 • Δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ βιδών- και συγκολλημένες συνδέσεις εντός ενός τύπου σύνδεσης
 • Συνοπτικός πίνακας τιμών και αναλογιών ελέγχου σχεδιασμού
 • Λεπτομερής, αναλυτική αναφορά υπολογισμού (Λήψη PDF ή HTML)

Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις:

 • AISC 360-16 ASD και LRFD, και τον Ευρωκώδικα 1993-1-8:2010, and Australian Standard 4100:2020 Κώδικες σχεδίασης για την έκδοση 2
 • AISC 360-10 ASD και LRFD, και τον Ευρωκώδικα 1993-1-8 Κώδικες σχεδίασης για την έκδοση 1
 • Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις (Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις)
 • Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις (Η μονάδα Connection Design του SkyCiv σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε διάφορους υπολογισμούς σχεδιαστικού ελέγχου για χαλύβδινες συνδέσεις)
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων σε ιστούς δοκών
 • Βιδωτές συνδέσεις
 • Συγκολλημένες συνδέσεις
 • Διατμητικές συνδέσεις
 • Στιγμές συνδέσεις

 

Quick Start

Depending on your preference, there are various methods to try the SkyCiv Steel Connection Design Software.

Steel Connection Design Free Tool

The connection design free tool allows you to try the functionalities of the software even without an account. For those who prefer learning things hands-on, you can try the free tool alongside reading further in this documentation. Build your connection and perform the necessary design checks now!

Sign-up to Free Account

Curious about the full functionality of the software? Sign up for a free account today! Μόλις στηθεί, you will be automatically entitled to a FREE 14-day trial period, where you have full access to all the design checks and reporting features of the SkyCiv Steel Connection Design software. You can also use this period to try the Δομικό λογισμικό 3D and all of SkyCiv’s structural software.

Unlimited Access

Ready to jump in? We have a variety of accounts to choose from depending on your needs. Visit our pricing guide and select the plan that’s right for you. Investing in a good structural design and analysis software is the best start to your engineering career!

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή