Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σεμινάρια

  1. Σπίτι
  2. Σεμινάρια
  3. Ενότητες Μαθήματα
  4. Υπολογισμός του κεντροειδούς τμήματος δέσμης

Υπολογισμός του κεντροειδούς τμήματος δέσμης

Υπολογισμός Centroid: Ένας απλός οδηγός για τον τρόπο υπολογισμού του Centroid

Το κέντρο ή το κέντρο μάζας των τμημάτων δοκού είναι χρήσιμο για ανάλυση δοκού όταν απαιτείται η ροπή αδράνειας για υπολογισμούς όπως η διάτμηση/καταπόνηση κάμψης και εκτροπή. Αυτό το άρθρο σας καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid και σας παρουσιάζει τον SkyCiv Free Centroid Calculator.

 

Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid

Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid, Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid. Τα τμήματα δοκού αποτελούνται συνήθως από ένα ή περισσότερα σχήματα. Έτσι, για να βρείτε το κεντροειδές μιας ολόκληρης περιοχής διατομής δοκού, πρώτα πρέπει να χωριστεί σε κατάλληλα τμήματα. Μετά από αυτό, η περιοχή και το κεντροειδές κάθε μεμονωμένου τμήματος πρέπει να ληφθούν υπόψη για να βρείτε το κεντροειδές ολόκληρης της ενότητας.

Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid (Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid):

Εξετάστε την ενότητα I-beam που φαίνεται παρακάτω. Για τον υπολογισμό του κάθετου κεντροειδούς (στην κατεύθυνση y) μπορεί να χωριστεί σε 3 τμήματα όπως απεικονίζεται:

How to Calculate Centroid, centroid calculator, Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid, υπολογίστε το κέντρο, εύρεση του κέντρου

Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid (και) κεντροειδές σχήμα πολλών τμημάτων:

Υπολογίστε το Centroid ενός τμήματος δέσμης, centroid calculation formula, Υπολογιστής Centroid, How to CalculatΑυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroidind centroid, υπολογίστε το κέντρο, εύρεση του κέντρου

Θα πάρουμε το datum ή τη γραμμή αναφοράς από το κάτω μέρος του τμήματος δέσμης. Τώρα ας βρούμε ΑΕγώ και γΕγώ για κάθε τμήμα της ενότητας I-beam που φαίνεται παραπάνω, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί το κατακόρυφο ή το y centroid.

[μαθηματικά]
\κείμενο{Τμήμα 1:}\\
\να αρχίσει{ευθυγραμμίζω}
{ΕΝΑ}_{1} &= 250 φορές38 = 9500 {\κείμενο{ χιλ}}^{2}\\
{και}_{1} &= 38 + 300 + \tfrac{38}{2} = 357 \κείμενο{ χιλ}\\\\
\τέλος{ευθυγραμμίζω}
[μαθηματικά]

[μαθηματικά]
\κείμενο{Τμήμα 2:}\\
\να αρχίσει{ευθυγραμμίζω}
{ΕΝΑ}_{2} &= 300 φορές25 = 7500 {\κείμενο{ χιλ}}^{2}\\
{και}_{2} &= 38 + \tfrac{300}{2} = 188 \κείμενο{ χιλ}\\\\
\τέλος{ευθυγραμμίζω}
[μαθηματικά]

[μαθηματικά]
\κείμενο{Τμήμα 3:}\\
\να αρχίσει{ευθυγραμμίζω}
{ΕΝΑ}_{3} &= 38 φορές 150 = 5700 {\κείμενο{ χιλ}}^{2}\\
{και}_{3} &= tfrac{38}{2} = 19 κείμενο{ χιλ}\\\\
\τέλος{ευθυγραμμίζω}
[μαθηματικά]

Υπολογίστε το Centroid ενός τμήματος δέσμης, centroid calculation formula, Υπολογιστής Centroid, How to CalculatΑυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroidind centroid, υπολογίστε το κέντρο, εύρεση του κέντρου

Σε περίπτωση που η διατομή αποτελείται από δύο υλικά ή ένα σύνθετο υλικό, τότε ένα από τα υλικά θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον αρθρωτό λόγο έτσι ώστε ολόκληρη η εξίσωση να γίνει ομοιόμορφη.

[μαθηματικά]
n = frac{ΜΙ_{1}}{ΜΙ_{2}}
[μαθηματικά]

Τυπικά, μι1 είναι ο συντελεστής ελαστικότητας του μη επικρατούμενου υλικού, και Ε2 είναι ο συντελεστής ελαστικότητας του επικρατούμενου υλικού, αν και όποια σειρά προτιμάται δεν θα επηρεάσει τη λύση του κεντροειδούς. Προσαρμογή για το δεύτερο υλικό, Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid.

[μαθηματικά]
\μπαρ{και}= frac{\άθροισμα{ΕΝΑ}_{Εγώ}{και}_{Εγώ}+\άθροισμα {ν}{ΕΝΑ}_{Εγώ}{και}_{Εγώ}}{\άθροισμα{ΕΝΑ}_{Εγώ}+\άθροισμα {ν}{ΕΝΑ}_{Εγώ}}
[μαθηματικά]

Υπολογίστε το κέντρο της δέσμης με το SkyCiv

Ο υπολογισμός του κέντρου της δέσμης είναι σημαντικός, αλλά ο υπολογισμός τους με τα χέρια μπορεί να είναι χρονοβόρος. Το SkyCiv προσφέρει ένα Αυτό το άρθρο σάς καθοδηγεί σε μια απλή διαδικασία υπολογισμού του centroid που αυτοματοποιεί αυτή τη διαδικασία για εσάς, βοηθώντας σας να βρείτε το κατακόρυφο (και) και οριζόντια (Χ) κεντροειδείς τομές δοκού εύκολα και με ακρίβεια!

Αυτό το εργαλείο είναι μια δωρεάν έκδοση του Οικοδόμος ενότητας SkyCiv, ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό λογισμικό ανάλυσης τμημάτων για την ανάλυση γεωμετρικών, κάμψη, ιδιότητες διάτμησης και στρέψης καθώς και σχεδιασμός FEA και οπλισμένου σκυροδέματος. Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ενότητες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα ή να ορίσετε τα δικά σας σχήματα με σημεία, γραμμές, ή εισαγωγές DXF από CAD.

Για να εξερευνήσετε όλη τη λειτουργικότητα Οικοδόμος ενότητας SkyCiv και βιώστε την ευκολία της μοντελοποίησης και της ανάλυσης του τμήματός σας, Εγγραφείτε δωρεάν σήμερα!

 

Επισκεφτείτε το επόμενο βήμα: Υπολογισμός της στατικής / πρώτης στιγμής της περιοχής.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή