Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός σύνδεσης SkyCiv
  3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το SkyCiv Connection Design Calculator
  4. AISC 360-16 Συνδέσεις
  5. Σύνδεση σύνδεσης στήλης

Σύνδεση σύνδεσης στήλης

Στη δομική μηχανική, η αντοχή και η σταθερότητα των συνδέσεων είναι υψίστης σημασίας για τη συνολική απόδοση μιας κατασκευής. Μια κρίσιμη πτυχή του σχεδιασμού σύνδεσης είναι η σύνδεση συνδέσεως στήλης, όπου η ένωση δύο στηλών είναι κομβικό σημείο. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα τέτοιων συνδέσεων, οι μηχανικοί μπορούν να απευθυνθούν στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κατασκευών από Χάλυβα (AISC) 360-16 προσδιορισμός. Ωστόσο, με την πρόοδο της τεχνολογίας, λογισμικό σχεδιασμού σύνδεσης όπως το SkyCiv προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη εναλλακτική λύση που απλοποιεί τη διαδικασία και αποδεικνύεται όχι μόνο αποτελεσματικό αλλά και οικονομικά αποδοτικό.

Οι υπολογισμοί πίσω από τις συνδέσεις συνδέσεως στηλών

Calculating the capacity of a column splice connection can be a complex task. Ωστόσο, AISC 360-16 παρέχει στους μηχανικούς έναν ολοκληρωμένο οδηγό που αναλύει τους περίπλοκους υπολογισμούς σε διαχειρίσιμα βήματα. Αυτή η προδιαγραφή περιγράφει τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό της αξονικής ικανότητας μεταφοράς φορτίου, χωρητικότητα ροπής, και διατμητική ικανότητα σύνδεσης συνδέσεως υποστυλώματος.

Ενώ οι χειροκίνητοι υπολογισμοί αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδοσιακών πρακτικών μηχανικής, Η ψηφιακή εποχή έχει εισαγάγει νέα εργαλεία που μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία σχεδιασμού. This is where connection design software like SkyCiv comes into play. SkyCiv’s intuitive interface allows engineers to input column information, plate sizes, bolt specifications, and loading conditions with ease. With SkyCiv’s column splice calculator, designing column splice connections becomes a streamlined process that empowers engineers to focus on the design itself rather than the calculations.

SkyCiv: A Game-Changer in Connection Design

What sets SkyCiv apart from its competitors is not just its user-friendly interface, but also its affordability. In a world where engineering software costs can add up quickly, SkyCiv offers a cost-effective solution that doesn’t compromise on quality. Whether you’re a seasoned professional or a budding engineer, SkyCiv’s pricing model ensures that connection design becomes accessible to all.

Bolting or Welding: Choosing the Right Connection Method

When it comes to column splice connections, η επιλογή μεταξύ βιδώματος και συγκόλλησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον σχεδιασμό. Ενώ και οι δύο μέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήματά τους, Το μπουλόνι είναι η πιο συχνά προτιμώμενη επιλογή λόγω της ευελιξίας και της ευκολίας εφαρμογής του. Οι βίδες προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι είναι ρυθμιζόμενοι και αντικαταστάσιμοι, κάτι που είναι απαραίτητο σε σενάρια όπου ενδέχεται να απαιτούνται προσαρμογές ή τροποποιήσεις.

Προετοιμασία της επιφάνειας επαφής στήλης: ο “Fit to Bear” Πλησιάζω

Μια συναρπαστική τεχνική που συχνά χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων συνδέσεως στηλών είναι η προετοιμασία της επιφάνειας επαφής της στήλης για “κατάλληλο να αντέξει” κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι επιφάνειες επαφής των στηλών είναι σωστά ευθυγραμμισμένες και σε πλήρη επαφή. Κάνοντας αυτό, οι συμπιεστικές δυνάμεις μεταφέρονται μέσω του ρουλεμάν αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα μπουλόνια. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τη δομική ακεραιότητα της σύνδεσης, αλλά προσθέτει επίσης ένα στοιχείο οικονομικής απόδοσης στο σχεδιασμό.

Η ανάγκη για συνδέσεις συνδέσεως στηλών

Οι συνδέσεις συνδέσεως στηλών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε σενάρια όπου οι στήλες πρέπει να επεκταθούν, αντικαταστάθηκε, ή συνδέονται για διάφορους λόγους. Αυτά τα σενάρια προκύπτουν όταν το ύψος μιας δομής υπερβαίνει το τυπικό μήκος των διαθέσιμων στηλών, ή όταν απαιτείται μετασκευή λόγω αλλαγών σχεδιασμού, τροποποιήσεις, ή επέκταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλοσχεδιασμένες και εκτελεσμένες συνδέσεις συνδέσεως στήλης είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας της κατασκευής.

Σύνδεση σύνδεσης στήλης

Δοκιμάστε το δωρεάν εργαλείο μας τώρα!

Ελέγξτε πώς σχεδιάζουμε τις συνδέσεις συνδέσεως στηλών χρησιμοποιώντας το δικό μας Δωρεάν αριθμομηχανή σχεδίασης σύνδεσης χάλυβα! Για περισσότερη λειτουργικότητα, εγγραφείτε στο λογισμικό μας Structural 3D σήμερα για να ξεκινήσετε!

Now onto using SkyCiv software.

Σύνδεση σύνδεσης στήλης

Ο Κώδικας Σχεδίασης μπορεί να είναι AISC 360-16 ASD ή LRFD. Οι μονάδες μπορεί να είναι Αγγλικά/Imperial ή SI/Metric. Τώρα κάντε κλικ στο “Στήλη Splice” πλακάκι.

Καρτέλα Έργου

Column Splice Connection Design

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις λεπτομέρειες του έργου που εργάζεστε αυτήν τη στιγμή.

Καρτέλα Συναρμολόγησης

Υπάρχουν τρεις καρτέλες κάτω από τη Συναρμολόγηση. Εδώ καθορίζετε την Κάτω Στήλη, Επάνω Στήλη, και Σύνδεση (Πλάκα φλάντζας και πλάκα Ιστού) ιδιότητες.

Καρτέλα κάτω στήλης

Column Splice Connection Design

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε το τμήμα/σχήμα της κάτω στήλης και την ποιότητα υλικού της. Μπορείτε να επιλέξετε υλικό Α992 ή Α36. Αλλά αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό υλικό, μπορείτε να επιλέξετε Προσαρμοσμένο και να εισαγάγετε χειροκίνητα τις τιμές Fy και Fu.

Καρτέλα άνω στήλης

Column Splice Connection Design

Παρόμοιες είσοδοι με την κάτω καρτέλα στήλης, αλλά με μια προσθήκη για να καθορίσετε εάν οι στήλες είναι κατάλληλες ή όχι. Εάν επιλέξετε “ΝΑΙ”, Αυτό σημαίνει ότι το θλιπτικό φορτίο θα σχεδιαστεί στην επιφάνεια επαφής της στήλης αντί για τη βιδωτή σύνδεση, που θα οδηγήσει αποτελεσματικά σε πιο οικονομικό σχεδιασμό, αλλά πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον κατασκευαστή σας ότι οι στήλες είναι κατάλληλα προετοιμασμένες ώστε να αντέχουν.

Καρτέλα Σύνδεση – Κουμπί πλάκας φλάντζας

Column Splice Connection Design, πλάκα φλάντζας

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις ιδιότητες της πλάκας φλάντζας. Material grade of A36, A992 or A572.GR50 but you can also specify “Εθιμο” και εισάγετε χειροκίνητα Fy και Fu. Set the b (πλάτος), η (ύψος), and thk (πάχος) of the plate. Now don’t forget to look closely at the 3D renderer and make sure the plate geometry make sense. Just make sure there is enough space for the bolts that will be set on the fixtures tab later.

Καρτέλα Σύνδεση – Web Plate Button

Column Splice Connection Design

Similar to the flange plate button inputs. And again, make sure the connection makes sense by looking at the 3D renderer. Take advantage of its functionality.

Γονικό Εξάρτημα 1-4 Αυτί

Column Splice Connection Design

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες μπουλονιών για τις συνδέσεις της πλάκας φλάντζας και της πλάκας ιστού.

Γονικό Εξάρτημα 1 – Πλάκα φλάντζας στη φλάντζα κάτω στήλης

Γονικό Εξάρτημα 2 – Πλάκα φλάντζας σε φλάντζα άνω στήλης

Γονικό Εξάρτημα 3 – Πλάκα Ιστού στον Ιστό κάτω στήλης

Γονικό Εξάρτημα 4 – Πλάκα Ιστού στον Ιστό της επάνω στήλης

Πρώτα, specify the bolt-hole types at the column flange/web and flange/web plates. Οι κατασκευαστές συνήθως προτιμούν τη χρήση τυπικών οπών (ΣΜΝ) σε τρύπες μέλους και μεγάλου μεγέθους (OVS) στην πλάκα φλάντζας για καλύτερη εφαρμογή στο χωράφι.

Επόμενο, επιλέξτε το υλικό ή την ποιότητα του μπουλονιού. Μπορείτε να επιλέξετε είτε A307, A325, Α490, ή μια προσαρμοσμένη είσοδο. Μπουλόνια N ή X για συνδέσεις τύπου ρουλεμάν και SC για κρίσιμες συνδέσεις ολίσθησης. Note that slip-critical connections generally have lesser bolt capacity. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το SC μόνο όταν υπάρχει υποτιθέμενη ολίσθηση προς την κατεύθυνση της δύναμης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε οπές OVS σε οποιαδήποτε από τη δοκό ή την πλάκα, το μπουλόνι θα ελεγχθεί αυτόματα ως κρίσιμο ολίσθημα. Όσο για το Ν έναντι του Χ, Το X έχει μεγαλύτερη ικανότητα διάτμησης του μπουλονιού, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα σπειρώματα των μπουλονιών εξαιρούνται από το επίπεδο διάτμησης, επομένως θα πρέπει να το επικοινωνήσετε σωστά με τον ανυψωτή. Και για το SC(ΕΝΑ) έναντι SC(σι), SC(σι) has a larger bolt capacity but you will also need a more thorough cleaning of the plies, για παράδειγμα, SSPC-SP6 or Commercial Blast Cleaning.

Επόμενο, καθορίστε τη διάμετρο του μπουλονιού. Μπορείτε να επιλέξετε από 5/8″ έως 1-1/2″ διάμετρο ή τις ισοδύναμες μετρικές μονάδες. Τότε, καθορίστε τη διάταξη των μπουλονιών. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 8 bolt rows and 12 bolt columns. Don’t forget to specify the bolt row spacing, bolt column spacing, and bolt gage as well. Οσον αφορα στο “Σημειώστε ότι για αυτήν την κατεύθυνση ανέμου” εισαγωγή, this is the distance from the column end to the first bolt column.

Καρτέλα φορτίων

Column Splice Connection Design - Load tab

Don’t forget to input the compressive/tensile load ‘Fy’, horizontal shear load under ‘Fz’, and strong axis moment load under ‘Mx’. Hover over the tooltips to get a better idea on the direction of these loads.

Καρτέλα Ανάλυση

Column Splice Connection Design - analysis tab

Και τελικά, Κάντε κλικ “Εκτελέστε ελέγχους σχεδιασμού”. Εάν χάσατε τις απαραίτητες εισόδους στις προηγούμενες καρτέλες, Αυτό θα σας ειδοποιήσει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν.

Column Splice Connection Design - Run design check

Αφού κάνετε κλικ “Εκτελέστε ελέγχους σχεδιασμού”, μπορείτε να δείτε μια σύνοψη εάν η σύνδεσή σας απέτυχε ή όχι. Αν απέτυχε, αλλάξτε χειροκίνητα τις εισόδους στις προηγούμενες καρτέλες και στη συνέχεια, Κάντε κλικ “Επανεκτέλεση ελέγχων σχεδίασης”. Όταν τελικά είναι εντάξει, Κάντε κλικ “Λήψη αναφοράς υπολογισμού” για να δείτε την αναλυτική αναφορά.

Column Splice Connection Design - έκθεση υπολογισμού

Αυτό που βλέπετε παραπάνω είναι ένα απόσπασμα της λεπτομερούς αναφοράς υπολογισμού. Οπως βλέπεις, υπάρχει αναφορά στο εγχειρίδιο ή/και στις προδιαγραφές AISC. Αυτό θα διευκολύνει τον υπογράφοντα μηχανικό να διασταυρώσει τους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί μας είναι πολύ ευανάγνωστοι. Είναι γραμμένο όπως γράφεται στο εγχειρίδιο, προσδιορισμός, ή οδηγούς σχεδιασμού.

Εδώ‘s a PDF copy of the full detailed calculation report. Τσέκαρέ το!

Δοκιμάστε το δωρεάν εργαλείο μας τώρα!

Ελέγξτε πώς σχεδιάζουμε τις συνδέσεις συνδέσεως στηλών χρησιμοποιώντας το δικό μας Δωρεάν αριθμομηχανή σχεδίασης σύνδεσης χάλυβα! Για περισσότερη λειτουργικότητα, εγγραφείτε στο λογισμικό μας Structural 3D σήμερα για να ξεκινήσετε!

Αυτόνομη Σχεδίαση Σύνδεσης?

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μονάδα σχεδιασμού σύνδεσης? Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για την αυτόνομη τιμολόγηση!

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή