Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Ίδρυμα SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Ίδρυμα SkyCiv
  3. Απομονωμένες θέσεις
  4. Ίδρυμα SkyCiv – Επαλήθευση
  5. ΟΠΩΣ ΚΑΙ 3600 Επαλήθευση # 1

ΟΠΩΣ ΚΑΙ 3600 Επαλήθευση # 1

 

RC books AS

Φιγούρα 1: Βιβλίο 1

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση του σχεδιασμού ενότητας του AS 3600-2009 Βιβλίο RC. Όλα τα παραδείγματα είναι παρμένα από τα παρακάτω βιβλία:

Βιβλίο 1: Yew-Chaye Leo, Sanual Huq Chowdhury. Οπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (Δεύτερη έκδοση), 2013.
Βιβλίο 2: SJ Foster, AE Kilpatrick, RF Warner. Βασικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (Δεύτερη έκδοση) Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 2013.

Παράδειγμα # 1 Βιβλίο RC.

αναφορά: Βιβλίο 2, pp.371.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διπλή διάτμηση (2) Βιβλίο RC (Νεκρός και ζωντανός). Βιβλίο RC, στιγμή, Βιβλίο RC. The foundation model lie in the X-Z plane.

Βιβλίο RC

 

Παράδειγμα 1 inputs AUS

Φιγούρα 2: Footing model and material properties

ΦΟΡΤΩΣΗ
Εξετάζονται δύο περιπτώσεις στατικών φορτίων:

\( \κείμενο{DL} = 400.00 \κείμενο{ kips } \)
\( \κείμενο{LL} = 200.00 \κείμενο{ kips } \)

The results of service and factor load combination are in computed in reference of AS/NZS 1170 0:2002

ΑΝΑΛΥΣΗ

The analysis are done in rigid conventional method.can refer this technical manual, for the technical detail explanation.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα συγκρίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποτελέσματα
Παράμετρος Εγχειρίδιο SkyCiv
qe (effective soil pressure) 241 241.25
key dimensions
ρεαν 265 265
έναγουλιά 200 200
0.7έναγουλιά 140 140
Διπλή διάτμηση 305 304.69
Flexural Shear
Β* 168 168.18
φάcv 2.9 2.92
Διάτρηση διάτρησης
Β* 650 650.3
Κάμψη
Διπλή διάτμηση 106 106.18
Σημείωση: discrepancy are duedom” Διπλή διάτμηση, Διπλή διάτμηση
Albert Pamonag Δομικός Μηχανικός, Ανάπτυξη προϊόντων


Albert Pamonag
Δομικός μηχανικός, Ανάπτυξη προϊόντων
Π.Σ.. Πολιτικά Μηχανικά

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή