Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Ξεκινώντας
  4. Ενσωμάτωση με άλλο λογισμικό

Ενσωμάτωση με άλλο λογισμικό

SkyCiv’s Section Builder can be used to define your member cross sections for use within our other programs (Δένω, Πλαίσιο, Δέσμη, or S3D).

Υπάρχουν 2 ways to do this. Είτε:

  1. Use the Section Builder integrated within the other software, and save/load your section.
  2. Use the standalone Section Builder and save your section. Then when within the other software, load your section.

Please see this link for how to save and load your section

The following example shows you how to load your section into Beam which you previously saved in the Section Builder. The concepts are similar when trying to load up a section into Truss, Πλαίσιο, or S3D.

Παράδειγμα: Load Your Section within Beam

Σε αυτό το παράδειγμα, you have saved a section inside of the standalone Section Builder and want to use this section within SkyCiv Beam.

Within SkyCiv Beam, Κάντε κλικ “Προσθήκη / Επεξεργασία Ενότητας”.

 

Κάντε κλικ στο “Use Section Builderbutton when the pop up asks you to choose how to define your cross section.

The integrated Section Builder should open. Open the ‘My Sectionstab and find the custom section you want to use for the beam analysis. To load this section, either double click the section name in the list, or single click and click “Ανοιξε”. The section should appear on the right. Κάντε κλικ “υποβάλλουν” to have this as the cross section of your beam.

ξεκινώντας 13
You’ll notice that after you click “υποβάλλουν”, you return back to Beam’s main screen there will now be a table to the right which summarizes the information about the cross section you just added.

ξεκινώντας 14

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή