Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Λειτουργίες
  4. Καθρέφτης

Καθρέφτης

Mirroring is one of the operations you may want to perform on your shape to flip it in the correct orientation. Mirrors can be done about the Z axis (οριζόντιος) or about the Y axis (κατακόρυφος). Note that the mirror is always performed about a line parallel to said axis, passing through the centroid of the shape.

To perform a mirror, simply click that shape you wish to mirror. Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία, Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία’ αυτί. If you wish to perform a horizontal mirror (δηλ. about an imaginary horizontal line that passes through the centroid), then click ‘Trueunder ‘Mirror via z-axis’.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 5
 

 

Ομοίως, if you wish to perform a vertical mirror (δηλ. about an imaginary vertical line that passes through the centroid), then click ‘Trueunder ‘Mirror via y-axis’.

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 6
 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή