Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Ίδρυμα SkyCiv

 1. Σπίτι
 2. Ίδρυμα SkyCiv
 3. Συνδυασμένο Ίδρυμα
 4. Εισαγωγή

Εισαγωγή

Ενα Συνδυασμένη βάση is a long footing supporting two or more columns in one row. Combined footing are commonly used as alternative[1] when columns are spaced too closely that if isolated footing is provided the soil beneath may have a part of common influence zone and[2] bearing capacity of soil is such that isolated footing design will require extension of the column foundation to go beyond the property line.

combined_perspective

Φιγούρα 1. Συνδυασμένη βάση

Ίδρυμα SkyCiv (combined) has the following features:

 • Συνοπτικός πίνακας τιμών και αναλογιών ελέγχου σχεδιασμού
 • Λεπτομερής, αναλυτική αναφορά υπολογισμού (Λήψη PDF ή HTML).
 • Intuitive user-interface.
 • Provides dynamic graphical representation of the shear and moment.
 • Extensive documentation, solved examples, and blog posts to guide you throughout the software.
 • Dual screen features between Geometry and Analytical Diagrams.

Supports the following:

 • Fully code compliance with ACI 318 and AS3600.
 • Can solve Multiple foundations.
 • Computes Overturning Moment and Sliding Factor of safety
 • Can solve multiple load cases such as Dead, Ζω, Σεισμός, Άνεμος κ.λπ..
 • Customization loads, υλικά, reinforcement and design criteria.
Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή