Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Structural 3D
  3. Εφαρμογή φορτίων
  4. Μόνο βάρος

Μόνο βάρος

Self-weight is the load on a structure imposed by its own weight. Self-weight is directly influenced by the material density of the structure. Από προεπιλογή, self-weight is turned off and needs to be enabled if it is to be modelled.

The self-weight will depend on 1) the material and 2) the section of each member. It is recommended to double-check the materials and sections used within your project so that the self-weight of your structure is as accurate as possible.

The self-weight window allows you to specify multipliers to acceleration due to gravity (σολ) in the X, ΚΑΙ, and Z axes. If it is switched on, the default self-weight acts in the Y-axis with a magnitude and sign of -1.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή