Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

TechNotes

  1. Σπίτι
  2. TechNotes
  3. Δομικά 3D
  4. Ρυθμίσεις ομαδοποίησης και ορατότητας στο SkyCiv 3D

Ρυθμίσεις ομαδοποίησης και ορατότητας στο SkyCiv 3D

SkyCiv’s 3D space allows users to maneuver around their model in various ways to allow for the optimal modeling experience.

Grouping in SkyCiv Structural 3D (S3D) gives the user power to highlight and isolate groups of members, κόμβοι, and plates to give a clear picture of what is going on in the model. Επιπλέον, groups make it easier to design a few member groups rather than each individual member within the 3D model space.The Hide function offered through Structural 3D allows the user to isolate their view down to a smaller proportion of members and nodes when desirable. This function is especially helpful when an entire structure is modeled, but the user wants to look at a single frame within the structure.

These two functions in combination make it easy to de-clutter models with similar visuals as the model shown below:

Στιγμιότυπο οθόνης 2019-07-10 στο 10.06.26 ΕΙΜΑΙ

Φιγούρα 1: Real project done through SkyCiv with multiple sections and orientations

Grouping

To access your models groups tab, either press CTRL + σολ, or click on Groups σύμφωνα με το Advanced Tab.

Adding a new Group

To make a new group, simply click on Add Group. Select what you would like to group: Κόμβοι, Members or Plates. Τότε, identify that 3D element type in the ID’s field, separated by commas. You can also rename the group to better describe the elements.

Merge Groups

If you want to consolidate two or more groups into one, απλά CTRL + Κάντε κλικ the groups you want, and then click the Merge Groups κουμπί. This is particularly useful if you have multiple groups of members that you would like to design as one size.

Auto Grouping

One of the most useful tools in S3D is the Auto Grouping tool. SkyCiv will scan your model and group members automatically using criteria such as length, directions/orientations, και ιδιότητες τομής. To Auto Group your model, simply go to Groups and click the Auto Group κουμπί

Παράδειγμα

Lets look at the model in Figure 1. Πρώτα, lets use the Auto Grouping feature to obtain some member groups. Σαν άποτέλεσμα, the SkyCiv tool gives us 16 different member groups, όπως φαίνεται παρακάτω στο Σχήμα 2.

3

Φιγούρα 2: Auto Grouping of all of the different members in Figure 1

Now that we have some member groups, lets take a look at them in the model space. Simply click on a group in the table and those members will highlight and the remaining structure will be faint. Toggle the member and node labels off to get an even more clear picture. This is illustrated in Figure 3 παρακάτω:

4

Φιγούρα 3: A group of columns highlighted in the model space using the Groups εργαλείο

Επόμενο, lets consolidate all of the column groups to create one group. CTRL and click the groups with the column prefix in their name, then press Merge Groups. Σημείωση, when you consolidate groups, the section properties to not merge. Ωστόσο, because they can all easily be selected at once, you can change the section for the entire group. Our result as shown in Figure 4:

5

Φιγούρα 4: The consolidation of all of our column groups into one group.

Visibility Settings and Tools

The 3D model space in SkyCiv Structural 3D allows the user unlimited customization when it comes to what you want to see. Lets go over some of the visibility settings and tools in the 3D modeler.

Model Views

To quickly go to one of the preset views of your model, go to the toolbar on the right side of the model space and click on the Συμπληρώστε τα πεδία κουμπί. You can then select one of the preset views to clearly understand your model:

visibility main 1

Toggling Item Visibility

When your model has amassed a large number of nodes, μέλη, και φορτώνει, the 3D space can look cluttered when all of these items are visible: To toggle the view of certain items on and off, go to the right toolbar and click on the Σύμβολο ματιών, otherwise known as the Ρυθμίσεις ορατότητας. A list of items should appear that you can now select or deselect to further hone in what you are trying to look at in your model.

An example of toggling loads on and off in your model:

visibility main 2

You can then further de-clutter by turning on member, node labels, υποστηρίζει, or a combination:

visibility main 3

Another useful toggle is fainting the structure to look at loads:

visibility main 4

While looking at loads, you can toggle their proportionality and adjust their scale. The overall scale is shown on the toolbar and can be adjusted with the slider as shown:

visibility main 5

Hide/Show and Selecting

To Hide anything in the model space, simply select it, then either press CTRL + Η, ή Κάντε δεξί κλικ to show a variety of options available including Hide Selection.

Selecting and Hiding Multiple Items

Efficiency in hiding objects comes from selecting multiple items at once and then hiding them, rather than hiding items one at a time. You can individually select items one a time by press and holding CTRL and then clicking on the additional members you want to select. A entire window of items can be selected by holding CTRL and then click and dragging your mouse to create a rectangular window to encompass members.

Hold CTRL + Κάντε κλικ to select individual items

Κρατήστε πατημένο το CTRL, Click and Drag cursor from Right to Left to select items contained entirely in the window:

box highlighting in skyciv

Κρατήστε πατημένο το CTRL, Click and Drag cursor from Left to Right to to select items touching the window:

box-highlighting-right

Isolating Items

If you want to hide everything except for a few model items, there are a couple of ways to isolate them in the model space.

Go through the various model views, Front, Συμπληρώστε τα πεδία, Μπλουζα, και τα λοιπά, and hide things that you do not want to see by first selecting the members, and then hiding them:

hiding 4

CTRL + Κάντε κλικ all of the model pieces you want to isolate so that they all show up selected at one time. Τότε, either press CTRL + Εγώ, ή Κάντε δεξί κλικ and press Invert Selection to invert the selection. Τελικά, either press CTRL + Η, ή Κάντε δεξί κλικ and press Hide Selection.

hiding 3

The result should be the refined number of 3D elements you identified.

Together, Grouping and Hiding accelerate the modelling of your real structure and let the user focus on the analysis and design.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή