Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Structural 3D
  3. Επεξεργασία μετά
  4. Λυγισμός

Λυγισμός

Display the λυγισμός shape of your structure overlaid onto the original structure. Buckling results are only available when a Γραμμική στατική + Λυγισμός analysis is run.

A pop-up will also display to indicate the buckling load factor. This is dependent on the Load Combination selected in the top left corner dropdown of your load combos.

λυγισμός 3
Users can also get more information on the buckling analysis via our Έκθεση ανάλυσης. This will display information such as effective lengths, critical loads and critical stresses for each member:

skyciv-buckling-analysis-results-report

The scale of the buckling shape can be increased or decreased with the slider on the right. You can also use S + scroll mouse, this helps animate the structure’s buckling shape to help the user interpret the buckling shape.

Λυγισμός 1

Buckling Analysis in SkyCiv Structural 3D 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή