Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

SkyCiv Structural 3D

  1. Σπίτι
  2. SkyCiv Structural 3D
  3. Εφαρμογή φορτίων
  4. Φόρτωση ομάδων

Φόρτωση ομάδων

Working with load groups in SkyCiv Structural 3D

After you’ve finished modelling your structure you will want to apply loads to it. Most of the time you will want to group these loads together for a particular purpose to make your load combinations simpler. There is no way to add load groups, they are created at the same time as you add a load. S3D automatically names these as LGX where X = a positive number, however you can name these anything. Για παράδειγμα: I would like to to apply a wind load to my structure, so I will name the load group W. Load Groups are not affected by load factors from load combinations because by themselves, they by default, are not assigned to a specific load case (dead/live/snow/wind/etc)

Example Workflow: Entering Load Groups and Assigning them to Load Cases

Lets go over an example so the workflow can be explained. Πρώτα, you will want to apply a load. Για αυτό το παράδειγμα, we will apply a 10 kip load to a beam. Load Groups are used so users can distinguish between multiple different types of loads. Lets assume its a hanging load, so when applying the point load, type inHanging Load” στο Φόρτωση ομάδας πεδίο, then click Apply.

load groups 1

ο “Hanging LoadLoad Group is now defined. Any new load that is generated or applied will now haveHanging Loadas an option when selecting its load group.

Σημείωση:Hanging Loadis not attributed to a specific load case, we need to do that next.

To assign a load case to our new load group, παω σε Επεξεργασία on the top toolbar and then down to Εκχώρηση περιπτώσεων φόρτωσης. This window is where you will assign each arbitrary load group to its intended load case, which will differ from each code. Για αυτό το παράδειγμα, we will be using load case nomenclature as set out by ASCE. Select the relevant design code and subsequent load case for each load group. We will assume that we want the hanging load to be designated as a Live Load, select that.

load groups 2

Now that we 1) defined our load groups and 2) assigned them to load cases, we can now move on to Load Combinations. This is covered in the Φόρτωση συνδυασμών Τεκμηρίωση λογισμικού.

 

Display Settings for Load Groups

Users can easily identify certain load groups using visibility settings on the right menu. Users can colour code or, or toggle the visibility for different load groups:

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή