Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Οικοδόμος ενότητας SkyCiv

  1. Σπίτι
  2. Οικοδόμος ενότητας SkyCiv
  3. Λειτουργίες
  4. Μετατροπή σε σημεία / σχήμα βάσης δεδομένων

Μετατροπή σε σημεία / σχήμα βάσης δεδομένων

Μετατροπή σε α Σχήματα πόντων

Τα σχήματα σημείων είναι πλήρως προσαρμόσιμα αφού κάθε σημείο συνδέεται μεταξύ τους με μια ευθεία γραμμή. Η μετατροπή σε σχήμα σημείων θα σας δώσει τον πλήρη έλεγχο κάθε οριζόμενου σημείου στην ενότητα σας. Για να μετατρέψετε το σχήμα σας σε σχήμα πόντων, κάντε κλικ στο κουμπί που φαίνεται παρακάτω στις «Λειτουργίες’ αυτί:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 11

Οποιοδήποτε σχήμα ή συνδυασμός σχημάτων μπορεί να μετατραπεί σε Points Shape Η επεξεργασία αυτών των σημείων είναι παρόμοια με την επεξεργασία κόμβων στο S3D, όπου οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν μέσω ενός πίνακα όπως φαίνεται:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 10

Ωστόσο, για σχήματα με φιλέτα, Η μετατροπή σε σχήμα πόντων θα απαλλαγεί από αυτά τα φιλέτα και θα τα αντικαταστήσει με 2 σημεία με ευθεία γραμμή που τα συνδέει. Αν και αυτό μπορεί να έχει μικρές επιπτώσεις στις πραγματικές ιδιότητες του τμήματος, Ωστόσο, θα επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Σημείωση, θα σας ζητηθεί αυτό το μήνυμα όταν προσπαθείτε να μετατρέψετε ένα σχήμα με φιλέτα σε σχήμα πόντων:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 12

Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στο φιλέτο αυτού του σχήματος καναλιού:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 13

Μετατροπή σε σχήμα βάσης δεδομένων

Επειδή ορισμένα από τα σχήματα προτύπου ενότητας ταιριάζουν με σχήματα βάσης δεδομένων, θα μπορούσατε να μοντελοποιήσετε την ίδια ενότητα με κάθε κατηγορία. Κατά την επεξεργασία ενός προτύπου ενότητας, εάν οι διαστάσεις και το σχήμα ταιριάζουν με αυτά ενός σχήματος σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Μετατροπή σε σχήμα βάσης δεδομένων για να μετατρέψετε το Πρότυπο ενότητας στο σωστό, αντίστοιχο σχήμα βάσης δεδομένων.

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται κυρίως για την επαλήθευση διαστάσεων μεταξύ ενός σχήματος προτύπου ενότητας και του σχήματος βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, κατά την εισαγωγή ενός αρχείου 2D από το say, AutoCAD, μπορείτε να μετατρέψετε την ενότητα απευθείας. Για να δούμε αν υπάρχει αντίστοιχο σχήμα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί που φαίνεται παρακάτω στις «Λειτουργίες’ αυτί:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 7

Εάν το SkyCiv βρει ή παρατηρήσει ένα σχήμα με σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις, θα σας ζητηθεί αυτό το μήνυμα, το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε το σωστό σχήμα και να επιβεβαιώσετε:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 9

Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο σχήμα βάσης δεδομένων, θα χαιρετήσετε με αυτό το μήνυμα:

Η περιστροφή είναι μία από τις λειτουργίες που μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε στο σχήμα σας για να το προσανατολίσετε στη σωστή γωνία 8

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή