Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός SkyCiv RC

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός SkyCiv RC
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. Ευρωκώδικας 2 Επαλήθευση

Ευρωκώδικας 2 Επαλήθευση

Επαλήθευση ΕΝ 1992-1-1:2004 Ενότητες σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος (Δοκός και Στήλες)

 

ΣΕ 2 Εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προορίζονται να δείξουν τη σύγκλιση σχεδιασμού ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv Ευρωκώδικας 2 λογισμικό σχεδιασμού.

Όλα τα παραδείγματα έχουν ληφθεί από το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ EUROCODE 2, ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (συγγραφείς BILL MOSLEY, JOHN BUNGEY, RAY HULSE). Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.

Παράδειγμα 4.2: Ενιαίο ενισχυμένο ορθογώνιο τμήμα σε κάμψη

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Σχεδιαστική δύναμη ροπής ΜRd, kN-m 284 284.70
Θέα

 

Παράδειγμα 4.4: Ανάλυση διπλά ενισχυμένης ορθογώνιας τομής

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Σχεδιαστική δύναμη ροπής Μ
Rd, kN-m
443 445.24
Θέα

 

Παράδειγμα 4.5: Ανάλυση τμήματος με φλάντζα (το βάθος του μπλοκ τάσης βρίσκεται μέσα στη φλάντζα)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Σχεδιαστική δύναμη ροπής Μ
Rd, kN-m
249 250.82
Θέα

 

Παράδειγμα 4.7: Ανάλυση τμήματος με φλάντζα (Το βάθος του μπλοκ πίεσης βρίσκεται μέσα στον ιστό)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Σχεδιαστική δύναμη ροπής Μ
Rd, kN-m
519 519.24
Θέα

 

Παράδειγμα 4.10: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης M-N για μη συμμετρική τομή

Θήκη σχεδιασμού Έκθεση SkyCiv
ΜRd – ΝRd καμπύλη
Θέα
Καμπύλη P-M

 

Παράδειγμα 6.2: Υπολογισμός εκτροπής (μακροπρόθεσμα)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Εκτροπή, χιλ 37.8 37.26
Θέα

 

Παράδειγμα 6.4: Υπολογισμός πλάτους καμπτικής ρωγμής

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Έκθεση SkyCiv
Πλάτος ρωγμής wκ, χιλ 0.3 0.29
Θέα

 

Μάθετε περισσότερα για αυτό το λογισμικό σχεδίασης οπλισμένου σκυροδέματος SkyCiv επισκεπτόμενοι τη συγκεκριμένη σελίδα κωδικού σχεδίασης για Ευρωκώδικας 2

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή