Τεκμηρίωση SkyCiv

Ο οδηγός σας για το λογισμικό SkyCiv - μαθήματα, οδηγοί και τεχνικά άρθρα

Σχεδιασμός SkyCiv RC

  1. Σπίτι
  2. Σχεδιασμός SkyCiv RC
  3. Επαλήθευση κώδικα
  4. Επαλήθευση GSD

Επαλήθευση GSD

Επαλήθευση σχεδιαστή γενικής ενότητας SkyCiv για ενότητες RC

ΣΕ 2 Εγχειρίδιο

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα αποσκοπούν στην επίδειξη της σύγκλισης του σχεδιασμού της ενότητας που μπορεί να επιτευχθεί με το SkyCiv.

Όλα τα παραδείγματα έχουν ληφθεί από το ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ EUROCODE 2, ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (συγγραφείς BILL MOSLEY, JOHN BUNGEY, RAY HULSE). Το τρέχον εγχειρίδιο περιλαμβάνει περιγραφή αλγορίθμου χειροκίνητων υπολογισμών.

Παράδειγμα 4.5: Ανάλυση τμήματος με φλάντζα (το βάθος του μπλοκ τάσης βρίσκεται μέσα στη φλάντζα)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Εγχειρίδιο / SkyCiv
Σχεδιαστική δύναμη ροπής Μ Rd, kN-m manual_example_44 gsd_example_44

249.0 / 249.25

0.1%

 

Παράδειγμα 4.7: Ανάλυση τμήματος με φλάντζα (Το βάθος του μπλοκ πίεσης βρίσκεται μέσα στον ιστό)

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv Εγχειρίδιο / SkyCiv
Δύναμη σχεδιαστικής στιγμής

Μ Rd, kN-m

manual_example_47 gsd_example_47

519.0 / 519.0

0%

 

Παράδειγμα 4.10: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης M-N για μη συμμετρική τομή

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv
ΜRd – ΝRd καμπυλότηταμι manual_example_410 gsd_example_410

 

Παράδειγμα 4.11: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης M-N για μη ορθογώνιο τμήμα

Θήκη σχεδιασμού Εγχειρίδιο Αποτέλεσμα SkyCiv
ΜRd – ΝRd καμπύλη manual_example_411 gsd_example_411

 

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο?
Ναί Οχι

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Μεταβείτε στην κορυφή