SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv Foundation

  1. Huis
  2. SkyCiv Foundation
  3. Stapels
  4. Verschillende methoden voor het schatten van de stapelcapaciteit

Verschillende methoden voor het schatten van de stapelcapaciteit

Stapelcapaciteit schatten

Stapelcapaciteit schatten. Stapelcapaciteit schatten (Qu) Stapelcapaciteit schatten (Stapelcapaciteit schatten) Stapelcapaciteit schatten (Stapelcapaciteit schatten), Stapelcapaciteit schatten. 1 Stapelcapaciteit schatten. 1. Stapelcapaciteit schatten. Stapelcapaciteit schatten.

figuur-laadmechanisme, Stapelcapaciteit schatten,

Figuur 1: Lastoverbrengingsmechanisme voor palen

\( {Q}_{u} = {Q}_{p} + {Q}_{s} \) (1)

Qu : Stapelcapaciteit schatten

Qp : Stapelcapaciteit schatten

Qs : Stapelcapaciteit schatten

Stapelcapaciteit schattenp en Qs


Stapelcapaciteit schatten (Eq. 2) Stapelcapaciteit schatten. Stapelcapaciteit schatten (qp) kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi (Eq. 3).

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \keer {q}_{p} \) (2)

EENp : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
qp : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

\( {q}_{p} = ([object Window] {N}_{c}) + (q’ \keer {N}_{q}) + (\[object Window] {N}_{\kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi}) \) (3)

c : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
q’ : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
D : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
en : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
Nc , Nq, kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi : kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi
kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi. 3 kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi, kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi. 2 kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi:

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \keer[ ([object Window] {N}_{c}) + (q’ \keer {N}_{q}) ] \) (4)

 

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi, kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi, kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi:

\( {Q}_{s} = āˆ‘ (p Ɨ Ī”L Ɨ f) \) (5)

p: kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi: kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

f: kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi


kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi, de weerstand van het eenheidspunt: (qp) de weerstand van het eenheidspunt: (de weerstand van het eenheidspunt:) de weerstand van het eenheidspunt:. de weerstand van het eenheidspunt: (de weerstand van het eenheidspunt:)Instellingen voor buiging-torsieknik de weerstand van het eenheidspunt: 16 naar 18. Bij deze methode, de weerstand van het eenheidspunt: (de weerstand van het eenheidspunt: 0), de weerstand van het eenheidspunt: (ql), de weerstand van het eenheidspunt:. 7. de weerstand van het eenheidspunt: (de weerstand van het eenheidspunt:) de weerstand van het eenheidspunt: (Tafel 1). de weerstand van het eenheidspunt:, de weerstand van het eenheidspunt:p (de weerstand van het eenheidspunt:) de weerstand van het eenheidspunt::

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \keer (q’ \keer {N}_{q}) \leq ({EEN}_{p} \keer {q}_{l}) \) (6)

\( {q}_{l} = 0.5 \keer {p}_{een} \keer {N}_{q} \de weerstand van het eenheidspunt: (\de weerstand van het eenheidspunt:) \) (7)

ql : de weerstand van het eenheidspunt:

peen: de weerstand van het eenheidspunt: (de weerstand van het eenheidspunt:2)

\( \[object Window]): de weerstand van het eenheidspunt:

O
Nq
20
12.4
21
13.8
22
15.5
23
17.9
24
21.4
25
26
26
29.5
27
34
28
39.7
29
46.5
30
56.7
31
68.2
32
81
33
96
34
115
35
143
36
168
37
194
38
231
39
276
40
346
41
420
42
525
43
650
44
780
45
930

Tafel 1: de weerstand van het eenheidspunt:q (de weerstand van het eenheidspunt:)

de weerstand van het eenheidspunt:

Vergelijking 4 kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen (kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen 0). kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen (Nc) kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen 9 kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen, kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen:

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \[object Window] {N}_{c} = 9 \[object Window] {EEN}_{p} \) (8)

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen.

kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen, kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen:

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \[object Window]{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De} \keer {N}_{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen} \) (9)

\(\bar{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De} = frac{1 + (2 \keer {K}_{De})}{3} \[object Window]) (10)

\( {K}_{De} = 1 – sin \phi’\) (11)

\( {N}_{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen} = frac{3 \keer {N}_{q}}{1 + (2 \keer {K}_{De})} \) (12)

\(\bar{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De} \) : kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen: kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen: kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen

de weerstand van het eenheidspunt:

kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen, Eq. 4 is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei. Echter, is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (Nc) is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (ikr). is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei, Nc en ikr is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei:

\( {N}_{c} = (\frac{4}{3}) \keer [ln({ik}_{r}) + 1] + \frac{\pi}{2} + 1 \) (13)

\( {ik}_{r} = frac{{E}_{s}}{3 \is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei} \) (is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei 0)(14)

ikr: is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei

Es: is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei

 

is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (kan op dezelfde manier worden uitgedrukt als de algemene draagvermogensvergelijking voor ondiepe funderingen voorgesteld door Terzaghi)

is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei 24 is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei, is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei. is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (de weerstand van het eenheidspunt:) is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (de weerstand van het eenheidspunt:) is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei (is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei), is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei. 2

\( {Q}_{p} = {EEN}_{p} \keer (q’ \keer {N}_{q}) \) (15)

Figuur 2: is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei & AISI Amerikaans ijzer- en staalinstituut voor koudgevormde staalconstructies’ (is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei & is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei, 1981)
Bron: De, is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei. Principes van funderingstechniek (7e editie, is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei)

is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei


is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei

is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei, is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei. 5, houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn. houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn (K) & houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn, houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn.

\( [object Window] {\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De}’ \de weerstand van het eenheidspunt: (\houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn) \) (15)

K: houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn

Ļƒ’De: houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn

d: houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn

houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn. houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn (is ook toepasbaar voor het berekenen van het einddraagvermogen van palen in klei) houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn.

houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn

houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn. houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn. Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen.

NAVFAC DM 7.2

Stapel Type Compressie Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
Gedreven H-palen
0.5-1.0
0.3-0.5
Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
1.0-1.5
0.6-1.0
Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
1.5-2.0
1.0-1.3
Aangedreven gespoten palen
0.4-0.9
0.3-0.6
Verveelde stapels (< 24″Phi)
0.7
0.4

Tafel 2: Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen, K (NAVFAC DM 7.2)

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen (K) Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen (K0), Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen (Keen), Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen (Kp), Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen 16-19.

\( [object Window]{{K}_{0} + {K}_{een} + {K}_{p}}{3} \) (16)

\( (K)_{0} Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoĆ«fficiĆ«nten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen – [object Window] \) (17)

\( (Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoĆ«fficiĆ«nten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen{een} Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoĆ«fficiĆ«nten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen – {Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoĆ«fficiĆ«nten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen}^{2}( \frac{45 – \phi}{2}) \) (18)

\( (Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen{p} Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen + {Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen}^{2}( \frac{45 + \phi}{2}) \) (19)

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen (1970)

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen, Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen.

Stapel Type K
Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
1.65
Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
1.26
Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen
1.5

Tafel 3: Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen, K (Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen, 1970)

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen

Hieronder volgen de verschillende manieren om de gronddrukcoƫfficiƫnten te bepalen om de eenheidswrijvingsweerstand van palen in zand te berekenen. praktisch, praktisch 2/3 praktisch. Echter, praktisch 1981, praktisch 80% praktisch. Anderzijds, praktisch:

Stapel Type d
praktisch
20Ā°
praktisch
3/4 AISI Amerikaans ijzer- en staalinstituut voor koudgevormde staalconstructies
praktisch
3/4 AISI Amerikaans ijzer- en staalinstituut voor koudgevormde staalconstructies

Tafel 4: houdt rekening met meerdere factoren die vrij moeilijk te berekenen zijn (d) (NAVFAC DM 7.2)

 

praktisch

praktisch, praktisch. Echter, praktisch.

praktisch

praktisch 1972, de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen, de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen 20 en 21. de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen. Tafel 5 de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen.

\( {f}_{de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen} [object Window] [\bar{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De} +( 2 \keer {c}_{u})] \) (20)

\({Q}_{s} [object Window] {f}_{de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen} \) (21)

\( \bar{\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De} \): de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen

cu: de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen

L (m) Ī»
0
0.5
5
0.336
10
0.245
15
0.200
20
0.173
25
0.150
30
0.136
35
0.132
40
0.127
50
0.118
60
0.113
70
0.110
80
0.110
90
0.110

Tafel 5: de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen (L)

de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen

de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen (een). Tafel 6 de totale wrijvingsweerstand van palen in klei kan worden geschat door de gemiddelde eenheidswrijvingsweerstand van de paal te bepalen (cu/peen).

\(f = alpha times {c}_{u}\) (22)

Daarom, f = alpha times:

\({Q}_{s} = som ([object Window]) = som (\[object Window] {c}_{u} \[object Window])\) (23)

 

cu/peen een
ā‰¤ 0.1
1.0
0.2
0.92
0.3
0.82
0.4
0.74
0.6
0.62
0.8
0.54
1.0
0.48
1.2
0.42
1.4
0.40
1.6
0.38
1.8
0.36
2.0
0.35
2.4
0.34
2.8
0.34

peen = atmosferische druk ā‰ˆ 100 kN / m2

Tafel 6: f = alpha times (Terzaghi, Pikken, en Mesri, 1996)

 

f = alpha times

f = alpha times. f = alpha times, f = alpha times, f = alpha times (f = alpha times) f = alpha times. f = alpha times (1971), f = alpha times. f = alpha times. 15, de voorwaarde (f = alpha times) f = alpha times. f = alpha times (d) worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond (Phi’R). worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond:

\([object Window] {\kan ook het einddraagvermogen van palen in klei of cohesieve gronden berekenen}_{De}\) (24)

\(\[object Window] {\worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond}_{R}\) (25)

worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond, worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond (K) worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond (K0) worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond, worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond:

\( K = {K}_{0} = 1 – zonder {\worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond}_{R}\) (worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond) (26)

\( K = {K}_{0} = (1 – zonder {\worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond}_{R}) \keer sqrt(worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond)\) (worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond) (27)

worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond: worden vervangen door een opnieuw gevormde gedraineerde wrijvingshoek van de grond

 

 

Wil je de Foundation Design-software van SkyCiv proberen?? Met onze gratis tool kunnen gebruikers lastdragende berekeningen uitvoeren zonder download of installatie!

Referenties:

  • De, B.M. (2007). Principes van funderingstechniek (7e editie). Wereldwijde engineering
  • Rajapakse, R. (2016). Stapelontwerp en constructie Vuistregel (2e editie). Elsevier Inc..
  • Tomlinson, M.J. (2004). Paalontwerp en bouwpraktijk (4e editie). E & FN Spon.
Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven