SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv Load Generator

 1. Huis
 2. SkyCiv Load Generator
 3. Seismische belastingen
 4. NBCC 2020 Seismische belastingberekeningen

NBCC 2020 Seismische belastingberekeningen

Voor onze casestudy – NBCC 2020 Seismische belastingberekeningen

Seismic load calculation based on National Building Code of Canada (NBCC 2020) 2020 is now available in the SkyCiv Load Generator v2. Users can automatically get the seismic parameters for a specific location based on Canada’s 6th Generation seismic hazard model is the basis for the seismic design provisions in the 2020 Nationale bouwcode van Canada (Kolaj, Halchuk, and Adams, 2023). The interpolated seismic site values are generated up to 2 significant figures.

The SkyCiv Load Generator generates seismic forces using the Equivalent Static Force method and the Design Response Spectrum which comes handy when applied to your S3D model. Gebruikers kunnen de volgende gegevens van onze server krijgen::

 • \( S_{een}(0.2,X) \)
 • \( S_{een}(0.5,X) \)
 • \( S_{een}(1.0,X) \)
 • \( S_{een}(2.0,X) \)
 • \( S_{een}(5.0,X) \)
 • \( S_{een}(10.0,X) \)
 • \( PGA \)
 • \( PGV \)

Gratis gebruikers kunnen deze gegevens krijgen, maar kunnen de seismische belastingen slechts voor maximaal 3 lost per dag op. Met een Professional Account of door het standalone Load Generator-module, je kunt alle functies van gebruiken deze berekening zo lang als je wilt. U kunt hierdoor de stand-alone module aanschaffen koppeling.

Sitegegevens

Together with the wind speed and ground snow load data, users can get the seismic parameters for the location obtained from our server by defining the “Site klasse” en Probabiliy of Exceedanceparameters first and then putting an address in Canada:

NBCC 2020 Site Data Input

Figuur 1. NBCC 2020 Site Seismic data.

NBCC 2020 Seismic Site Data

 

Figuur 2. Site seismic parameters from SkyCiv server based on Geological Survey of Canada, Open bestand 8950, 2023 (Kolaj, Halchuk, and Adams, 2023).

Notitie: Users can modify the site seismic parameters to obtain the most appropriate seismic load for the structure.

Structuurgegevens

To calculate the seismic load for the Buildings, we need to define the structure data. Momenteel, de NBCC 2020 seismic load calculation can only be generated for Buildings.

SkyCiv Load Generator Structuurgegevens

Figuur 3. Structure parameters for Buildingsusing NBCC 2020 seismic load calculation.

Seismic Load Parameters

After we define the Structure Data, we need to click the Seismic Load checkbox and click the button beside it to define the seismic load parameters that we will need:

SkyCiv Load Generator Seismic Load

Figuur 4. SkyCiv Load Generator Seismic Load Checkbox

Upon clicking the Seismic Load button, the seismic parameters needed to be defined are the following:

 • Structuur systeem: – used for determining the values \({T}_{een} \), \({M}_{v} \), en \( J \) gebaseerd op tabel 4.1.8.11 of NBCC 2020.
 • Fundamental Lateral Period of Vibration of the building \( T_{een} \) – based on Article 4.1.8.1(7) of NBCC 2020.
 • Ductility-related Force Modification Factor \( R_{d} \) – gebaseerd op tabel 4.1.8.9 of NBCC 2020. Reductiefactor die nodig is voor buigsterkte volgens AISI S100-12 4.0.
 • Overstrength-related Force Modification Factor \( R_{De} \) – gebaseerd op tabel 4.1.8.9 of NBCC 2020. Reductiefactor die nodig is voor buigsterkte volgens AISI S100-12 1.0.
 • Vloergewichten – gebruikt voor de verticale verdeling van basisafschuiving en voor diafragmakrachten. Gegevens per niveau vereist zijn:: Peil (voor aanduiding), Verhoging, en gewicht

NBCC 2020 Seismic Load Parameters

Figuur 5. NBCC 2020 Seismic Load Parameters

De geschatte fundamentele periode van de constructie wordt automatisch berekend als richtlijn voor de gebruikers wanneer de “Structuur systeem:” vervolgkeuzelijst is gewijzigd. Het staat gebruikers vrij om deze waarde te bewerken, wat van invloed is op de overeenkomstige berekende basisafschuiving voor de constructie.

Resultaten

Once all parameters are defined, the results can be generated by clicking the Ladingen genereren button at the menu bar. The results will show the summary of your seismic input parameters and the seismic forces from Equivalent Static Force method. For PREMIUM users, the can access the Design Spectral Acceleration data.

NBCC 2020 Seismic Load resultss

Figuur 6. NBCC 2020 Seismic Load results.

U kunt een samenvattend rapport genereren door op de knop Rapporteren naast de knop Ladingen genereren te klikken:

SkyCiv Load Generator Summary report

Figuur 7. SkyCiv Load Generator summary report for NBCC 2020 Seismic Load calculations.

Gedetailleerde berekening

The detailed seismic load calculations can be accessed only by Professionele accountgebruikers en degenen die de stand-alone laadgeneratormodule. Alle parameters en aannames die bij de berekening zijn gebruikt, worden in het rapport weergegeven om het transparant te maken voor de gebruiker. U kunt hier een voorbeeld van een gedetailleerde berekening downloaden koppeling.

NBCC 2020 detailed seismic load report

Figuur 6. Detailed seismic load calculation generated from SkyCiv Load Generator.

Referenties:

 • Canadian Commission on Building and Fire Codes. (2022). Earthquake Load and Effects. In Nationale bouwcode van Canada 2020 (15De d., vol. 1, pp. 4-52-4–68). Nationale Onderzoeksraad van Canada. https://doi.org/10.4224/w324-hv93

 • Kolaj, M., Halchuk, S., and Adams, J., 2023. Sixth-generation seismic hazard model of Canada: grid values of mean hazard to be used with the 2020 Nationale bouwcode van Canada; Geological Survey of Canada, Open bestand 8950 (ver. 1.0), 1 .zip file. https://doi.org/10.4095/331497

 • Google Maps
Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven