SkyCiv-documentatie

Uw gids voor SkyCiv-software - tutorials, handleidingen en technische artikelen

SkyCiv-basisplaatontwerp

 1. Huis
 2. SkyCiv-basisplaatontwerp
 3. NSCP 2015 Stalen bodemplaat ontwerp

NSCP 2015 Stalen bodemplaat ontwerp

Hieronder ziet u een voorbeeld van enkele basisplaatberekeningen met Filippijnse code die vaak worden gebruikt bij het ontwerpen van grondplaten:. Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode:

 • Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – algemeen gecontroleerd op lager- en compressiekrachten met betrekking tot NSCP 2015
 • Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, om ervoor te zorgen dat ze voldoende terughoudendheid bieden en niet falen onder stress voor NSCP 2015
 • Stalen voetplaat ontwerp Eurocode – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, zoals hieronder getoond in het voorbeeld ankerboutontwerpberekeningen naar NSCP 2015
 • Stalen voetplaat ontwerp Eurocode (Kolom) cheques – Stalen voetplaat ontwerp Eurocode

Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, aisc bodemplaat ontwerp

Momenteel, de Stalen bodemplaat ontwerp Stalen voetplaat ontwerp Eurocode. Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, Stalen voetplaat ontwerp Eurocode, zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt!

zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:

 

 


Belastingcombinaties:

De Stalen bodemplaat ontwerp het gebruik van factored belastingcombinaties onder NSCP 2015 geldt als volgt::

 1. \(1.4D)
 2. \(1.2D + 1.6L + 0.5(L_{r} \tekst{ of } R)\)
 3. \(1.2D + 1.6(Lr tekst{ of } R) + (f1L tekst{ of } 0.5W)\)
 4. \(1.2D + 1.0W + f1L + 0.5(Lr \ \tekst{ of } R)\)
 5. \(1.2D + 1.0E + f1L)
 6. \(0.9D + 1.0W)
 7. \(0.9D + 1.0E)

waar :

\(D) = dode belasting
\(L) = live belasting
\(L_{r}\) = dak live belasting
\(R) = Regenbelasting
\(E) = Aardbeving
\(W) = Windbelasting
\(f_{1}\) = Live-belastingsfactor (Standaardwaarde = 1, Zie NSCP 2015 Sectie 203.3.1)

zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:

 


NSCP 2015 Controle van betonnen lagers:

De Stalen bodemplaat ontwerp controleert de betonnen draagkracht (compressie) ontwerp in volgens NSCP 2015 Eq. 510.8-2.

\( F_{b} = phi _{lager} \keer 0.85 \keer f'_{c} \keer sqrt{ \frac{ EEN_{2} }{ EEN_{1} } } \leq F_{b, limiet} = 1.70 \keer f_{c} \keren per_{1} \)

waar:
\( f'_{c} \) – betondruksterkte
\( EEN_{1} \) – grondplaatgebied in contact met betonoppervlak
\( EEN_{2} \) – betonnen draagvlak
\( \phi_{lager} \) – weerstandsfactor voor beton ( standaardwaarde= 0.65 )

zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:

 


NSCP 2015 Controle lasontwerp:

De Stalen bodemplaat ontwerp controleert lasontwerp in overeenstemming met NSCP 2015 Vergelijking 510.2-3

\( (ik) R_{n} = R_{nul} + R_{nwt} \)

of

\( (ii) R_{n} = 0,85R_{nul} + 1.5R_{nwt} \)

waar:

\(R_{nul} \) = totale nominale sterkte van langs belaste hoeklassen.
\(R_{nwt} \) = totale nominale sterkte van dwars belaste hoeklassen.

zodat ingenieurs precies kunnen nagaan hoe deze berekeningen zijn gemaakt:


NSCP 2015 Ankerontwerpcontrole:

De Stalen bodemplaat ontwerp controles Ankerparameters zijn van toepassing met behulp van codebepalingen van NSCP 2015 Sectie 417 | Verankering aan beton.

De volgende weerstanden van ankerbouten worden geëvalueerd::

 • Staalsterkte van anker in trek en afschuiving, \( \phi N_{naar} \) en \( \phi V_{naar} \).
 • Doorbreeksterkte van beton bij trek en afschuiving, \( \phi N_{cbg} \) en \( \phi V_{cbg} \).
 • Uittreksterkte van beton, \( \phi N_{p} \).
 • Beton losbreeksterkte van anker in afschuiving, \( \phi V_{cp} \).

Staalsterkte van anker in trek en afschuiving

Factored staalsterkte van anker in trek en afschuiving wordt bepaald volgens NSCP 2015 Sectie 417.4.1 net zo

voor spanning

\( \phi _{spanning, anc} N_{naar} = phi _{spanning, anc} EEN_{ik weet,N}f_{uta} \rechter pijl \) vergelijking 17.6.1.2

voor scheren

\( \phi _{schuintrekken, anc} V_{naar} = phi _{schuintrekken, anc} 0.6EEN_{ik weet,V }f_{uta} \rechter pijl \) vergelijking 17.7.1.2b

waar:

 • \( \phi _{spanning, anc} \) – sterktereductiefactor voor ankers in trek ( standaardwaarde = 0.75 )
 • \( \phi _{schuintrekken, anc}\) – sterktereductiefactor voor ankers in afschuiving ( standaardwaarde = 0.65 )
 • \( EEN_{ik weet,N}\) – is het effectieve dwarsdoorsnede-oppervlak van een anker onder spanning.
 • \( EEN_{ik weet,V }\) – is de effectieve dwarsdoorsnede van een anker onder afschuiving.
 • \( f_{uta}\) – gespecificeerde treksterkte van ankerstaal en mag niet groter zijn dan \(1.9f_{Ja}\) en 125 KSI (861.845 Mpa)

Doorbraaksterkte van beton

Factored doorbreeksterkte van beton van anker in trek en afschuiving wordt bepaald volgens NSCP 2015 Vergelijking 417.4.2.1b en NSCP 2015 Vergelijking 417.5.2.1b as

\( \phi N_{cbg} = phi frac{ EEN_{Nc} }{ EEN_{Onthouden} } \psi_{eg,N} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_{b} \rechter pijl \) 417.4.2.1b

waar:

\( \phi \) – sterktereductiefactor voor ankers in trek ( standaardwaarde = 0.75 ).
\( EEN_{Nc} \) – geprojecteerd betonfalen van een enkele of groepsankers.
\( EEN_{Onthouden} \)- project beton faalgebied van een enkel anker, voor berekening van treksterkte indien niet beperkt door randafstand of afstand distance.

\( \psi_{eg,N} \) – Factor die wordt gebruikt om de treksterkte van ankers te wijzigen op basis van excentriciteit van toegepaste belastingen.

\( \psi_{eg,N} = frac{1.00}{ 1 + \frac{2 \keer e^{‘}_{N}}{3 \keer h_{ef}} } \leq 1.00 \rechter pijl \) Vergelijking 417.4.5.3

\( \psi_{ed,N} \) – Factor die wordt gebruikt om de treksterkte van het anker te wijzigen.

(een) \( \tekst{als } C_{een,min} \geq 1.5h_{ef} \tekst{ vervolgens } \psi_{ed,N} = 1.00 \)

en

(b) \( \tekst{als } C_{een,min} < 1.5h_{ef} \tekst{ vervolgens } \psi_{ed,N} = 0.70 + 0.3\frac{C_{een,min}}{1.5h_{ef}} \) Vergelijking 417.4.2.5b

\( \psi_{c,N} \) – Breakout cracking factor in spanning.

\( \psi_{c,N} = 1.25 \) voor ingestorte ankers

\( \psi_{cp,N} \) – Breakout splitsfactor in spanning.

(een) \( \tekst{als } C_{een,min} \geq C_{ac} \tekst{ vervolgens } \psi_{cp,N} = 1.00 \) vergelijking 17.6.2.4.1a

en

(b) \( \tekst{als } C_{een,min} < C_{ac} \tekst{ vervolgens } \psi_{cp,N} = frac{ C_{een,min} }{ C_{ac}} \geq frac{ 1.5h_{ef} }{ C_{ac} } \) vergelijking 17.6.2.4.1b

\( N_{b} \) – basisuitbreeksterkte van beton in trek van een enkel anker in gescheurd beton.

Uittreksterkte van beton

De uittreksterkte van beton in factoren van een anker wordt gedefinieerd in NSCP 2015 Vergelijking 417.4.3.4 net zo

Npn = φΨc,P. Np

waar:

\( \phi \) – sterktereductiefactor voor ankers in trek ( standaardwaarde = 0.70 ).
\( \psi_{c, P.} \) – wijzigingsfactor voor concrete toestand

Voor gescheurd beton:

\( \psi_{c, P.} \) = 1.0

Voor ongescheurd beton:

\( \psi_{c, P.} \) = 1.4

\( N_{p} \) – Uittreksterkte anker

Voor gescheurd beton:

\( N_{p} = 8A_{brg}f^{‘}_{c}\rechter pijl \) Vergelijking 417.4.3.4

Voor ongescheurd beton:

\( N_{p} = 0.9f^{‘}_{c}e_{h}d_{een} \rechter pijl \) Vergelijking 417.4.3.5

waar \( 3d_{een} \leq e_{h} \niveau 4.5d_{een} \)

\( f^{‘}_{c} \) – gespecificeerde druksterkte van beton.
\( EEN_{brg} \) – netto dragend gebied van de kop van de stift, ankerbout of vervormde staaf met kop.
\( e_{h} \) – afstand van het binnenoppervlak van de schacht van een J-bout of L-bout tot de buitenste punt van de J- of L-bout.
\( d_{een} \) – buitendiameter van anker of schachtdiameter van kopbout stu, kopbout, of haakbout.

Was dit artikel nuttig voor jou?
Ja Nee

Hoe kunnen we helpen?

Ga naar boven